Регулируем НЧ телеграфен филтър
/kn34pc.com/конструкции/...

Не помня коя година беше 20... и амнайста, както казват, като не помнят. Бях се хванал да правя трансивъра на LZ2XYZ по схемата на "Аматор", но пренастроен за 3,5MHz.

Понеже беше мислен за работа на телефония, реших да помисля как би се справил и на телеграфия, като стесня лентата на приемане.

Сетих се за една проста схема на DM2BUL описана в конструкцията му в немското списание "Funkamateur" от 1975 г. Както и тук схемата представляваше усилвател от един транзистор и емитерен повторител. Емитерното съпротивление на този повторител беше плъзгач, който променяше коефициента на включване на един Т-филтър от минимум до максимум.

Неудобното беше, че електролитният кондензатор свързан към плъзгача на потенциометъра от някакъв момент нататък започваше да се включва с обратна полярност, а с това и влошаваше работата на филтъра. Така реших да избегна този недостатък и се поразрових във възможностите на полевите транзистори като променливо съпротивление управлявано с напрежение.

Опитно установих границите на регулиране на случайно подбран транзистор и така се появи новата схема. Трябваше само да подбера стойностите на Т-филтъра за честота 800 Hz. И така лентата на филтъра се регулираше от около 100 Hz до максимално възможната, а конструкцията на трансивъра беше 3000 Hz, а ако няма друго ограничение - до целия звуков обхват.

Който реши, може да експериментира и двете схеми.

Пожелавам успех!

LZ2CH, Силистра
25 март 2014 година