QRP за състезанието "Полеви ден"
/kn34pc.com/конструкции/...


 
Приемник, VFO и BFO
Крайно стъпало, автоматика и CW генератор


QRP на LZ2CH за работа в КВ състезание "Полеви ден", в действие от  1983 година.
 

LZ2CH, KN34PC
21 октомври 2007 година