Регулатор за чистачки
/kn34pc.com/конструкции/...

LZ2CH, Силистра
25 октомври 2009 година, KN34PC