Трансивърна приставка към радиоприемник Р-250М2
/kn34pc.com/конструкции/...

Описатаната конструкция е модификация на трансивърна приставка към радиоприемник Р-250-М2, публикувана в списание "Радио, телевизия, елекроника", брой 5, 1976 г. (Ив. Александров).


    Трансивърна приставка ("Радио, телевизия, елекроника", брой 5, 1976 год.) [pdf][1,1mb]


Генератор на 285 KHz / 715 KHz

L1 - 35 нав. на тяло Siemens №28, L2 - 17 на същото тяло, 285 KHz за 3,5 и 7MHz
 


Микрофонен усилвател и CW генератор

При монтажа: E - бял шлаух, B - син шлаух, C - червен шлаухСмесител и усилвател за 215 KHz

L = 550 μH, 37 нав. на тяло Siemens №28Смесител и филтър за променлива МЧ

L2, L3 - 51 μH тяло СБ-23-17Б - 51 нав. ПЕЛ 0,25 мм
L3, L4 - 17 нав. на свободна секция на същото тяло, ПЕЛ 0,15 ммСмесител, диапазонни филтри и предусилвател

Варианти за бобините:
51μH - 47 нав. на тяло СБ-12Б ПЕЛ 0,2 мм, 547μН - 157 нав. на СБ-12Б ПЕЛ 0,1 мм
Трансформаторите са на тороид К 20 х 12х6, μ = 2000, 3 х 10 нав. ПЕЛ 0,3 мм

Към транзисторната приставка е добавен транзисторен усилвател на мощност, доработен от LZ2CH и LZ2JOW. Приставката е изработена през 2003 година, а в момента се експлоатира от LZ3BD/2.

LZ2CH, Силистра
8
декември 2008 год.