Въртящ механизъм за антена под управление на Ардуино
/kn34pc.com/конструкции/...

Идеята е от тук: Простое поворотное на Ардуино (https://hammania.net/index.php/shack-ham-soft/forum/prostoe-povorotnoe-ustrojstvo).

В конструкцията си замених потенциометъра, индициращ преместването, с датчик на импулси с енкодер. При това програмата за управление с Arduino се измени.

Електрическа схема:

Програмата се управлява само с енкодер и бутон.

Как работи програмата:

При първоначално пускане на програмата в EEPROM е записана посоката на антената в градуси, които се изписват на дисплея.

С енкодера се избира желаната посока на антената и с кратко натискане на бутона (до 1 секунда) се задейства захранването към мотор-редуктора на антената. Когато числото на Azimut стане равно с числото на Set, мотора спира. При нов избор на посока с енкодера в PreS се записва новото число. Натиска се кратко бутона и операцията се повтаря отново.

При по дълго натискане на бутона (от 1 до 4 секунди) при задействан мотор, моторът спира и антената сочи в тази посока, каквато е показана в Azimut. С кратко натискане на бутона програмата продължава. Може да се избере друго число с енкодера наляво или надясно в PreS и с кратко натискане на бутона, операцията по насочване продължава до достигане на показанието в Set.

По някаква причина с време на работа на устройството посоката на антената може да се разминава с посоката в Azimut. Затова има и корекция на числото в Azimut. С енкодера се избира новото число в PreS и при натиснат бутон по вече от 4 секунди се записва новото число, което трябва да съвпада с посоката на антената.

Проверява се дали посоката на антената и числото в Azimut отговарят на истината и след това се продължава работата по точното насочване на антената.Програма за Arduino, вариант 1:

с използване на външен EEPROM:
rotator_lz2inp_arduino_eeprom24c08_univers_sw.zip [zip,ino,cpp,h][7kb]

с използване на вътрешния EEPROM:
rotator_lz2inp_arduino_eeprom_univers_sw.zip [zip,ino,cpp,h][7kb]


Програма за Arduino, вариант 2:

с използване на външен EEPROM:
rotator_lz2inp_arduino_eeprom24c08_univers_sw_2.zip [zip,ino,cpp,h][7kb]

с използване на вътрешния EEPROM:
rotator_lz2inp_eprom_v_arduino_univers_sw_2.zip [zip,ino,cpp,h][7kb]


Може да управлявате ротатора и с двете програми, но във втори вариант е добавено: ако мотора е вече в движение в някоя посока, с енкодера може да се избере в PreS ново число и посока и с кратко натискане на бутона (до 1 секунда) антената се завърта вече в указаната нова посока.


При мен редукторът се оказа, че е с предавателно число 1:45.

Датчикът е само един контакт и ъгъла на завъртане се получи точно 8 градуса. За по малък ъгъл на завъртане ще са нужни по вече датчици (контакти) да се поставят на редуктора. Двигателчето е на 12V от чистачки на кола. Използвам контакта, който е вграден в червячната предавка към моторчето.

Важно е да се отбележи, че датчикът ако е бил в затворено положение преди тръгване, при спиране на мотора, отново трябва да е затворен и обратно. Ако това условие не е спазено, се получава грешка в по следващото насочване на антената.

Датчикът, който направих за редуктора на LZ2JU е от три рид-контакта, поставени на 120 градуса и са свързани паралелно. Малкото магнитче е взето от стар харддиск и е закрепено на вала на редуктора. Редукторът е с друго предавателно число (1:27) и затова в програмата има три параметъра, които трябва да се променят, за да работи коректно. kryg = ?, stypka = ? и constanta = ?.

Моята програма започва от 180 градуса минава през 270 градуса, 360, 90 и спира на Юг = 180 градуса. Така по ме устройва хода на антената, или така казано: началото е отместено на 180 градуса.По-долу: първата разработената от мен опитна платка.


Архив схеми, печатни платки [zip,spl7,lay6][147kb]

Печатните платки са изработени по метода "ЛЮТ" (лазерен принтер и ютия).

 

 

Монтаж на ротатора:Платка с релета

Използвам конструкцията за насочване на късовълновата си антена от 14 до 28 MHz: LZA-10-5.LZ2INP LZA-10-5

Youtube: ВИДЕО 1, ВИДЕО 2

И капака на стария компютър ми върши работа за ротатора .

73! LZ2INP

LZ2INP, с. Айдемир, Силистра
11 юни 2020 година, доп. 12 юли 2020 година