Цифров термометър за парна инсталация
/kn34pc.com/конструкции/...

Елементи:

ИС 741 - 1 бр.
Резистор 100 ом - 1 бр.
Резистор 270 ом - 1 бр.
Резистор 1,5k - 1 бр.
Резистор 4,7k - 2 бр.


Тример потенциометър 220 ом - 1 бр. (или 100 ом, без паралелно включване на 100 ом)
Термодатчик за автомобил "Жигули" (ЛАДА) ТМ106 - 1бр.
Цифров волтметър РМ 438/428 (3-1/2D LCD) - обхват до 200 mV, захранва се с 8 - 12V

Настройката се извършва в участъка в който ще се измерва температурата, в случая 60-85 оС. Балансиран е при 72 оС - R = 69 ом.

t oC 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 92 95 100 120
R t 2100 1820 1490 1220 1020 820 680 580 480 400 340 290 240 210 180 160 140 135

 
 

Схемата на цифровия термометър работи от 1 година на парната инсталация на LZ2JOW.

Оригинална статия на LZ2JOW [pdf, zip][1,4mb]

LZ2JOW, Силистра
31 октомври 2007 година