Крайно стъпало за КВ с 2 х ГУ50
/kn34pc.com/конструкции/...   

PA с 2 броя лампи ГУ-50 от 1,5 MHz до 30 MHz, разработка на LZ2CH. Изпълнен и експлоатиран от LZ2JOW.

LZ2JOW, Силистра
23 януари 2008 година