LC метър с PIC16F84A
/kn34pc.com/конструкции/...

Описаният LC метър е изпълнен по схема и софтуер от www.sprut.de/electronic/pic/projekte/lcmeter/lcmeter.htm

C: 0,01pF .. ~2µF с грешка от измерването < 5%
L: 0,01µH .. 100mH с грешка от измерването < 5% ... 10%

Изводите за индикацията, които се използват, са от 1-6 и от 10-14, а не както е посочено на схемата от 1-10 (D4-D7). 

Последователността при измерване на Cx е следната:

1. Включва се LC meter.
2. Включва се бутона за измерване на Cx.
3. Натиска се бутона за нулиране Null.
4. Поставя се кондензатора с неизвестния капацитет Cx.
5. Отчита се C=…

За измерване на следващ капацитет на кондензатор се нулира отново.


За измерване на индуктивност последователността е следната:

1. Включва се LC meter.
2. Включва се бутона за измерване на Lx.
3. Поставя се закъсяващ мост на мястото на Lx и се натиска бутона за нулиране Null.
4. Поставя се бобината с неизвестна индуктивност Lx.
5. Отчита се Lx=….

От изпълнението на LC meter най-много ме затрудни механическата част

Релето е с вграден диод. Може да се използва и друго реле с R=500Ω за 5V, като му  се добави допълнителен диод. Следващата особеност е софтуера, който е за едноредова индикация или за двуредова.    

В зависимост каква стойност са кондензаторите C8 и C9 (1020pF или 1000pF) се използва съответния софтуер 1020 или 1000.

За предпочитане е 1020, защото изискването е стойността да е точно 1020pF  и няма допълнителни настройки. Когато се използва 1000 pF се налага да се донастройва с допълнителен тример кондензатор.

Решението на всеки е индивидуално  според наличните елементи.  Успех!

LZ2JOW, Силистра
27 май
2009 г.