Усилвател на мощност (QRP)
/kn34pc.com/конструкции/...
Усилвател на мощност към трансивърна приставка към приемнк Р-250М2 (РТЕ 5 бр. / 1976 г.)
Доработена схема от LZ2CH и LZ2JOW. В момента се експлоатира от LZ3BD/2.

LZ2JOW, Силистра
10 февруари 2008 година