Крайно стъпало 30 W за 144-146 MHz
/kn34pc.com/конструкции/...
Dr2 - ферит с отвори, 2,5 нав., пров. 0,4-0,6мм,
L1 - 1 нав. пров. Ф1,6 мм на Ф10 мм, L2 - 6 нав. пров. Ф0,5 мм на Ф6 мм,
L3 - 6 нав. пров. Ф1 мм на Ф4 мм, L4 - 0,5 нав. пров. Ф1,6 мм на Ф10 мм


Изходен филтър

 

L5, L6, L7, L8 - 3 нав. ПЕЛ 1 на Ф6 мм 

LZ2JOW, Силистра
4 февруари 2008 година