Крайно стъпало 45 W за 144-146 MHz
/kn34pc.com/конструкции/...
L1 - 2 нав. Ф 2,5 мм, L2 - 8 нав. Ф 4 мм, L3 - 1 нав. Ф 10 мм, L4 10 нав. Ф 4 мм, L5 - 2 нав. Ф6 мм.

Усилвател на мощност 45 W. Използва се от LZ2JOW като усилвател към радиостанция Alinco DJ-160.

LZ2JOW, Силистра
10
февруари 2008 година, доп. 5 март 2015 година