Автомобилен тестер за 12V
/kn34pc.com/конструкции/...

В края на работния ден по молба на колега трябваше да "измисля" някакъв автомобилен проверител за 12V. Първото хрумване беше автомобилна индикаторна лампа 1-5W, монтирана в подходяща полупрозрачна кутийка и с подходящи за тестване накрайници.


Вариант 1

Поради липса на подобен индикаторен елемент: автомобилна лампа, "Вариант 1" отпадна. Покрай мен са налични достатъчно на брой бракувани и непотребни компютърни платки и компоненти, "донори" за различни експерименти. "Вариант 2" с индикаторен елемент: ярък светодиод, беше лесно изпълним - светодиоди и резистори имаше налични. Допълнителната "екстра" от схемата беше, че получаваме индикатор и на полярността на приложеното напрежение - в единия случай светодиодът ще свети, в другия: не.


Вариант 2

Id = (Uin-Ufled) / R1 ≈ (Uin - 2) / R1

В схемите, публикувани в списание "Радио" често се използваше генератор на ток с полеви транзистор. Не съм тествал подобен генератор на ток може би поради липса на излишни (за управление на светодиоди!) полеви транзистори. Схемата е приложима за батерийно захранване и работи в широк диапазон на изменение на входното напрежение - токът през светодиода запазва стойността си и интензитетът на светене не се променя.


Вариант 3

Токът през светодиода (напр. за BF256: от 5 до 14 mA) зависи от избрания тип полеви транзистор (нап. буква A,B,C). Нужен е ръчен подбор от няколко транзистора.

Работния ден беше към края си и почивните дни започваха, а за бъдещата схема бяха отделени за експерименти няколко полеви/MOS транзистора, (вероятно ключови?), от дефектирали компютърни дънни платки. В най-лошия случай ако с намерените транзистори схемата не сработеше, в къщи "някъде" из чаркалаците се търкалят непотребни транзистори КП ..., BF ...

"Мързелът е двигател на прогреса" . Доказателство: поради "трудността" от изясняване на местоположението "някъде" на полевите ми транзистори в безкрайния ред от кутии, кутийчета, кесийки и кашони с електронни нови и "вадени" компоненти, "Вариант 4" "изплува" като решение - необходим е само един триизводен стабилизатор. ИС LM317 беше на разположение на работната маса.


Вариант 4

Id = Uref / R1 = 1,25 / R1

При "справка" в интернет за подробности около решението на варианта на генератор на ток с ИС LM317 се появи "Вариант 5" - възможно не най-проста за изпълнение схема, но с лесно достъпните универсални (някакви си, дори свалени от платки, работещи) NPN транзистори и два резистора.


Вариант 5

Id
0,65 / R2

Вариант за по-сложни схеми има много: с ценерови диоди, с повече транзистори, с операционни усилватели, с други интегрални схеми, със специализирани интеграли схеми, линейни, импулсни ... но схемата по-горе беше крайното ми решение .

Използвах два български NPN транзистора 2Т3167В и два резистора. Може да се използва всеки маломощен NPN транзистор като 2N2222A, BC547A, BC107 ... или както пишеха в старите книги: TUN (Transistor Universal NPN) (Транзистор Универсален NPN-тип). R1 определя режима на схемата, а стойността на R2 определя тока през светодиода.

За добра индикация използвах два ярки, малогабаритни, последователно свързани червени светодиода, свалени от непотребен телефонен модем.

В следващите работни дни преди да подаря творението си "Автомобилен тестер" върху нахвърляната платка (с нарязани квадратчета с пиличка), схемата се нуждаеше от подходяща кутийка - пластмасова, прозрачна или полупрозрачна, достатъчно устойчива и най-вече: налична.

В чекмеджето с инструменти имаме за непредвидени случаи няколко броя от "Тинол, малка разфасовка". Една непотребна кутийка от изразходван тинол за друг колега беше преработена в "детски електретен микрофон" , така, че устойчивостта й на механично въздействие вече се беше доказала ... 

В кашон с всевъзможни непотребни компютърни съединители, кабели и други проводници намерих закъсани кабели със сонди от измервателен уред, нужни точно за нашите цели. Така устройството придоби завършен вид .

Последен тест с изтощен акумулатор от UPS преди връчването на устройството:

Оформяне на "търговски" вид на устройството за фотосесията:

За експеримент показаният тестер отчетливо индицира 3 броя последователно свързани батерии от 1,5V, за максималното възможно входно напрежение мога само да предвидя: с посочените транзистори не трябва да превишава напрежението Uce (за посочените транзистори: Uce = 45V).

По-късна фотосесия с професионален фотоапарат ...

... и "макро" снимка за десктопа .

Архив [zip,spl7,gif][46kb]

LZ2WSG, KN34PC
19 декември 2014 година