Автоматичен ароматизатор под управление на Arduino
/kn34pc.com/конструкции/...

Неотдавна за освежаване на автомобил на колега преправих едно след друго във времето два типа батерийни автоматични ароматизатора: входно напрежение 12..15V -> стабилизатор 7805 / ценеров диод и npn-транзистор -> 3V (4,75..5V).

Устройствата работеха последователно едно след друго 3..5 месеца в непрекъснат режим (едно впръскване: на всеки 9/18/36 min), като дефектираха както механически (разместване на спускателния механизъм, изпълнен с постояннотоков мотор и пластмасови зъбни колела), така и електрически (ел. превключватели, управляващ транзистор).

Третото устройство още на работната маса при свързването към 4,75V "оцеля" само за няколко впръсквания и … едната интегрална схема на печатната платчица  неконтролируемо започна да 'пече". Електрониката "не издържа" и напрежение 4,75V?

Интегралната схема беше неясен тип, с изтрит надпис. Неремонтопригодна електроника: "ползваш, (чупи се), хвърляш".

Предвид това, че автоматиката беше здрава и почти "самобалансираща се" механично към началното си състояние, реших да заменя електрониката с друга схема: достатъчно бяха два таймера: един кратък импулс на всеки 10-15 min, без прецизност на времената.

Само мисълта за изграждане на минутен таймер (напр. с ИС 555) ме плашеше заради необходимостта от безкрайни тестове (и подмяна на време-определящите елементи).

Решението еднозначно беше: новото управление да е с Arduino. Времената лесно се задават - минутите безусловно са минути (и с кварцована точност), поправките и подобренията във времето могат да са безкрайни, а кодът на няколко таймера се събира на една екранна страница.

auto_spray_06.zip [zip,ino][1kb]

След няколко теста установих необходимите времена: за 200 ms впръсквателния механизъм се задейства и се връща в изходно състояние, като остава в готовност за следваща манипулация.

Две времена на изчакване бяха достатъчни. Добавих ключ за избор с две позиции: 10 min / 20 min.

За индикация на режима добавих светодиод със съответни времена на мигане: 2 сек / 5 сек.

Другите компоненти, освен Arduino Pro-mini, са от дефектирали устройства и ми бяха налични от работното място:

- корпус за конструкцията: от 5-портов суич
- превключватели: от комп. захранвания
- светодиоди, проводници, други компоненти: от различни компютърни устройства.

Монтаж: на експериментална платка. Фиксация: с горещ силикон.


След включване (10 сек след старта) впръсквателния механизъм се задейства. Добавих реда в кода по-скоро за тест, а е и за уверение, че устройството е в готовност.

Пази очите от струята!

Времето 10 min / 20 min за циклично задействане се избера с втория превключвател. Индицира се с премигване на зеления светодиод (съотв. 2 сек / 5 сек).

На страницата на нашия форум можете да добавите вашите предложения, коментари, разисквания и др. по темата:
Форум kn34pc.com -> Техническа консултация -> Arduino -> Автоматичен ароматизатор под управление на Arduino

LZ2WSG, KN34PC
1 юни 2020 година