Атенюатор -60 db (-20db, -20db, -20db) към измервателен генератор
/kn34pc.com/конструкции/...

Разполагам с фабричен измервателен генератор до 50 MHz. За измервания и настройки на радиоапаратури (напр. приемници) ми е неудобно това, че изходното му напрежение е от 1mV / 50Ω до 10V / 50Ω. Нуждаех се от допълнителен затихвател (атенюатор) за нужното изходно напрежение (напр. 1µV / 50Ω).

Имаше вариант за закупуване на готови GHz-ови атенюатори (от e-bay напр.), но предвид наличните с максималното затихване, които видях (-20db) и сложните (за мен) финансови операции с подобен род международни сделки, вариантът отпадна. Още повече, че устройството ми трябваше "сега и веднага ..."

За сметките на П-образен затихвател от -20db използвах програмата RFSim99 (http://dl2kq.de/soft/6-1.htm). Бъдещия атенюатор трябваше да бъде изграден от три 50-омови -20db звена.

За комбинациите на резисторите (напр. от стандартен ред Е24) дори направих екселска таблица за паралелно включване на 3 резистора, но програмата ResCalc ( http://www.pmillett.com/rescalc.htm) (tnx за идеята на инж. Бадаров) ми се стори удачен с допълнителното закръгляване до стандартна стойност резистори и изчисление на грешката.

Използвах готова посребрена кутийка от ВЧ комутатор от р-ст "FM-301" (tnx LZ2CH).

Опитах вариант с входно-изходни BNC букси с коаксиален кабел, но поради високото входно ниво на сигнала и голямото затихване се оказа, че кабелът преди атенюатора излъчваше достатъчно силно. При съприкосновение с ръка влиянието върху показанията бъркаха измерването.

Запоих двете BNC букси директно за страните на кутийката. Използвах допълнителни екрани между трите П-звена. Със SMD технологията не дружа особено и не разполагам с нужните компоненти. Резисторите са маломощни, китайски, по два в паралел.

***

С NWT-500 свалих характеристиката на самоделния атенюатор. Предвид искания по-рано в годините работен честотен диапазон на атенюатора само в рамките на късите вълни (и 50 MHz), лично съм приятно изненадан от показаните честотни свойства на обикновените градивни компоненти.

Успех в конструирането!

LZ2WSG, Силистра
30 май 2014 година, доп. 13 август 2017 година