Нискочестотен усилвател с TDA2005
/kn34pc.com/конструкции/...

Идеята беше да се конструира маломощен нискочестотен усилвател за компютър, като за изпълнението почти изцяло се ангажира вниманието на подрастващ бъдещ млад радиолюбител. Използвах набор за сглобяване с печатна платка №9811 от продукцията на "НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС" - "Усилвател 8" 2x6.5W /14,4V , 4Ω, 40Hz-40kHz, (2x10W, 2Ω, 80Hz-20kHz) с ТDA2005. 

Описаното устройство от една страна е полезно и лесно за изпълнение, без да е необходима някаква допълнителна теоретична подготовка. От друга страна то е изпълнено с общодостъпни и евтини компоненти, които при неправилна настройка и евентуална грешка при монтажа ако дефектират, могат да се заменят с нови, без това да рефлектира върху удоволствието от свършената работа.

Технически данни:

    - захранващо напрежение: 14.4V (8 - 18)V;
    - ток на покой: 50mА;
    - импулсен ток: 3.5А;
    - изходна мощност при изкривявания 10%: 6.5W при Rт=4Ω, 10W при Rт=2Ω, 12W при Rт=1.6Ω;
    - термична защита;
    - защита от кратковременно късо съединение в изхода;
    - хармонични изкривявания: 0.15% при Rт=4Ω, (0.05 - 4.5)W 0.15% при Rт=2Ω, (0.05 - 7.5)W;
    - усилване по напрежение: 40dB (100 пъти);
    - входен сигнал при усилване 40dB:
        при Rт=4oM, 6W - 55mV
        при Rт=4oM, 0.5W - 14mV
        при Rт=2oM, 10W - 50mV
        при Rт=2oM, 0.5W - 10mV;
    - честотна лента /при -3dB, Rт=4Ω/: fн = 40/20/Hz - зависи от външни елементи, fв > 20кHz

принципна схема общ изглед (Неомонтана)

 

D1 - Интегрална схема TDA2005
C1,C3 - Кондензатор KEAII 1 μF
С2,С4 - Кондензатор 2.2nF-4.7 nF
C5 - Кондензатор KEAII 10 μF
C6 - Кондензатор 100-150 nF
C7,C12 - Кондензатор KEAII 22-47 μF
C8,C10 - Кондензатор КЕАII 1000 μF
C9,C11 - Кондензатор 100 nF
R1,R2 - Резистор 1-4.7 Ω
R3,R6 - Резистор 47-56 Ω
R4,R5 - Резистор 4.7-5.6 kΩ
печатна платка

Повече информация: на страницата на "НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС":
"Усилвател 8" 2x6.5W /14,4V , 4Ω, 40Hz-40kHz, (2x10W, 2Ω, 80Hz-20kHz) , ТDA 2005

Заедно с механичната работа по обработка на корпуса и запояване на елементите, целият усилвател беше сглобен за малко повече от седмица, по половин до един час труд на ден. Усвояваше се работа с поялник, обработка на метал и пластмаса с бормашина, ножовка и пила :)

За корпус използвахме кутия от непотребен вече аналогов сателитен приемник. За изработка на "печатните платки" от фолиран стъклотекстолит се използваха подръчни инструменти като пиличка и ножица за ламарина. При достатъчно усърдие се получава немного красива, но добре работеща конструкция. 

Всички допълнителни елементи са втора употреба, престояли поне десетина години по кутии и чекмеджета, отдавна забравени, но сега вече изпълняващи основна роля в озвучаване на филми, за музика и приключенски игри.

За превключвател включено / изключено съм използвал "магическо око" с особена механична конструкция, която е интересна като изпълнение и "хваща окото" отдалеч. Нали трябва да се "запали" младия радиолюбител по красивите неща .

 

При това, че аудио-усилвателят и крайното стъпало на предавателя на къси вълни понякога са в непосредствена близост, при определени моменти високата честота влиза във входа. Наложи се допълнителна преработка, която премахна страничните ефекти от облъчването с висока честота. Нужни бяха 3 феритни пръстена (тръбички) и 4 кондензатора, както и подмяна на сигналните кабели с екранирани. Така нискочестотният усилвател е непретенциозен към условията, в които работи.

 

LZ2WSG, Силистра
14
декември 2008 година, доп. 25 декември 2008 година