Електронен часовник с будилник на ИС К176ИЕ18, К176ИЕ13 и К176ИД3
/kn34pc.com/конструкции/...

Показаната конструкция е опит да вдъхна нов живот в стара (на пръв поглед непотребна) техника, която в миналото сме ремонтирали и оживявали и с умиление си спомняме времето, когато многокраките черни кутии (микропроцесори и др. големи ИС) не властваха изцяло в апаратурите като градивни елементи. Тогава пътят на тока беше видим и по-предвидим от сега ...

Използваната платка от руски настолен електронен часовник с будилник се търкаля повече от 12 години в кашони, безвъзмездно подарени по "наследство" от роднина-електричар и пълни с електронна скрап (безценно съкровище до преди няколко години и използвани като "донор" за електрони компоненти за бъдещи конструкции).

Правил съм успешни опити по запускане на часовника, но поради краткия работен експлоатационен период по каталог на оригиналния електролуминисцентен дисплей ИВЛ2-7/5, яркостта на светене не беше вече задоволителна.

Отново имаше няколкогодишен "складов" период в по-горни чекмеджета на работещата печатна платка, "чакаща" за подмяна на своя вакуумен електролуминисцентен дисплей ИВЛ2-7/5.

Това и така не се случи ... до миналия месец, когато основната платка на часовника падна случайно и небрежно на пода при поредното търсене на елементи ...

Вариант за подмяна беше със светодиодни седемсегментни индикатори: как красиво светят в тъмната стая нощем ...

Не, че ми е притрябвал часовник изобщо, не че няма китайски електронни часовници за по 2-3 лева, но ... приятно е времето, прекарано в изработка на самоделни апаратури. 

По спомени плаката е от автомобилно огледало за обратно виждане с монтиран електронен часовник ...

Съдейки по използваните компоненти и начинът им на свързване, принципната схема е еднаква с тази на руския електронен настолен часовник "Электроника 2-06".


Електронен настолен часовник "Электроника 2-06"

Посочените интегрални схеми се използват освен с електролуминисцентен дисплей (управляван от ИС К176ИЕ3), така  и със седемсегментни светодиодиодни индикатори с "Общ катод" (управлявани от ИС К176ИЕ2), които естествено липсваха в кашона, а всички светодиодни индикатори, които имах, се оказаха от минали "TTL времена" - с "Общ анод".

След промяна в логиката на управление и с няколко транзистора, седемсегментни светодиодни индикатори, стабилизатор на 9V с μA7809, купчина проводници и прашлясала експериментална платка на "квадратчета" за по-малко от час работа с поялник, схемата за управление беше тествана успешно.

Грозновато, експериментално, ... и работещо .

Последва почистване на печатната платка, премахване на ненужните вече елементи, монтиране на допълнително два филтриращи неполярни и един танталов кондензатори, заедно с диод против евентуално обратно включване.

Принципната електрическа схема на часовника е еднаква в управляващата си част с принципната схемата на руския часовник "Электроника 2-06", като съм добавил изправител, стабилизатор за 9V и драйверни транзистори за управление за седемсегментните светодиодни индикатори.


Поради трудността за монтиране на фалш-панел и нежеланието ми за "правилно и красиво" рязане на отвор за индикатора, решението ми за монтаж беше лесно, недотам добре изглеждащо, но мързеливо: монтиране на печатната платка като лицева страница на кутията.

страна елементи страна спойки

 

Лицевата и задната страница са направени, запоени и подсилени с изрезки стъклотекстолит. Всички отвори за индикатори, проводникови мостчета, бутони, ключета, зумер и захранващ кабел са предварително пробити преди боядисването.

 

Печатните платки са изработени по Лазерно-Ютийния Метод (ЛЮТ) на не особено "красивия" нов "жълт" стъклотекстолит, но ... вътре в кутията кой ли ще го гледа .

страна елементи страна спойки

 

Изпаднах в непредвидено затруднение при избор на захранващ трансформатор. Наличните три миниатюрни трансформатора се оказаха с много по-високи напрежения, отколкото ми беше необходимо за нужните 9V. Вариант беше използване на външно захранване с мрежов адаптер, но предпочитах устройството да е завършено и без ненужни външни елементи.    
   
Подходящ се оказа трансформатор от външен компютърен модем, който обаче е без скоби за закрепване. С подръчни материали като парче велосипедна гума (против механично бръмчене), лепило и запоени крепежни ламаринки се получи желания разглобяем монтаж (евентуално за бъдеща лесна подмяна при дефектиране на трансформатора).

Последва еднодневното, досадно и изключително пипкаво опроводяване, но финала се виждаше вече.

Добре, че беше монтажния проводник МГТФ. Манипулациите при опроводяване с него се свеждат до: мериш, режеш, почистваш, запояваш и ... забравяш. Няма невнимателно прерязване на изолация, няма трудно запояване и прегряване, няма сбръчкани и свити изолации ... и ново рязане (при което дължината естествено вече не достига, със споменаване на всичките роднини на производителите на проводника и ... мятане в коша ).

Втора употреба са:

1. Миниключетата за вкл./изкл. на мрежовото захранване и за вкл./изкл. на зумера за звънене са от панел на някаква изчислителна машина от началото на '80-те, който купих на безценица от Казанлък .

2. Крепежна месингова стойка с резба, изтръгната от кутия на стар касов апарат на "ОРГТЕХНИКА", Силистра.

3. Светодиодни индикатори "Общ анод" с червен оптичен филтър и микробутони от видеомагнетофон Philips VR6560, произведен към средата на '80-те години.

4. Зумер от бракувана компютърна дънна платка.

5. Захранващ трансформатор ~220V/~9V от бракуван външен компютърен модем.

6. Електронни компоненти от бракувана техника.


Кутията е фабрична, закупена преди години за някаква любителска конструкция, която по една или друга причина не съм реализирал.

 
За изработката на платката с драйверните транзистори и стабилизатора, почти всички елементи са закупувани.

Основни реализирани характеристики:

Захранващо напрежение:
~220V / 9V
Консумиран ток: 0,021А/~220V или 0,150A/9V
Бутони на лицевия панел за сверяване: часове, минути, задаване на точно време и будилник
Превключватели на задния панел: захранване: вкл./изкл. и аларма: вкл./изкл.

Време за изпълнение на проекта: Приблизително месец работа от няколко минути през работните дни до 20-тина минути през почивните дни.

До следващия проект! Да си сверим часовниците . 73!
 

Архив [zip,spl7,lay,gif,tiff,pdf][888kb]

LZ2WSG, KN34PC
21 ноември 2011 година