Дежурно светодиодно осветление
/kn34pc.com/конструкции/...

В едни тъмен коридор в приземните помещения възникна нужда от денонощно дежурно осветление. В повечето случаи светлината щеше да се използва като водеща до "намиране" ключа на стената за 100 ватовата крушка с нажежяема жичка и напълно достатъчно щеше да е използването на бял ярък светодиод.

Решението беше естествено безтрансформаторно захранване, като светодиодът трябваше да се монтира (по идея) в бакелитов щепсел тип "шуко" за лесно включване и изключване с премахване на устройството при нужда.

В интернет "колелото" по тази тема беше "изобретено" отдавна (да се захранват светодиоди директно с мрежово напрежение), но много схеми ми се струваха несериозно надеждни (напр. схема: резистор-светодиод, 220V) и будеха съмнение относно целостта на светодиода.

Използвах стара забравена схема на безтрансформаторно захранване, която неедократно съм използвал за зарядно за акумулаторни батерии на микромощен радиоприемник, за захранване на първичната страна на тиристорно управление с оптрон и къде ли още не.

 

 

 

 

 


Светлина в коридора е нужна винаги .

Внимание! Елементите на схемата са галванично свързани с електрическата мрежа! Проявете особено внимание при свързването, настройката и експлоатацията!
 

LZ2WSG, KN34PC
1 януари 2012 година