Експерименти с QRPP "Микро-80" и "Pixie-2"
/kn34pc.com/конструкции/...

Преди време на страниците на форума споделих впечатленията си по изработката, настройката и работата на телеграфните микро-трансиверчета "Микро-80" (80m) и на "Pixie-2" (80m). Реших на една страничка да събера принципните схеми и печатните платки за самостоятелно изпълнение на посочените конструкции.


Източници на информация:

CW QRPP "Микро-80":

www.cqham.ru/micro80.htm

CW QRPP "Pixie-2":
www.qsl.net/we6w/text/pixie.html
www.al7fs.us/AL7FS2.html


При изработката не е необходимо задължително да използвате печатна платка. При мен при предварителните експерименти се получиха добри резултати и по любимия монтаж "умряла буболечка" на фолиран стъклотекстолит . Вариант за основа е използване на "тенекичка" от кафе, консерва ... Дори обемен монтаж ...

Важно е удоволствието при работа с поялника да е в повече и да има мирис на колофон .

CW QRPP "Микро-80":

Чувствителността на приемника на нискоомни 32+32Ω слушалки е около 100-120µV, a долната граница на отчетливо доловим сигнал е около 7-8µV. С високоомни слушалки (>1kΩ, както предлага автора) се предполага, че чувствителността ще е много по-добра.

Мощността в изхода при 12V захранване (върху товар от 50Ω, свързан през развързващ кондензатор (напр. 10nF) към колектора) е около 0,5W.

 

За L1 използвам феритен пръстен марка T50-2, като за индуктивност от 6,9 µH броят на навивките е 38. Изводът е от 12 нав. от студения край. Бобината може да се изработи на друг пръстен, на друго готово тяло с или без подстройка, дори без сърцевина (въздушна, накуп). Всичко зависи от желанието и възможностите на експериментатора .

 

CW QRPP "Pixie-2":

Приемник: По оригиналната схема приемникът при мен работеше неудовлетворително. След добавяне на кондензатор 100nF в изхода към слушалките премахнах самовъзбуждането на LM386. Необходим е и филтриращ електролитен кондензатор с по-голяма стойност в захранването (напр. 4700 µF).

Нискочестотно напрежение (шум) в слушалките: 7mV (без приложено входно ВЧ напрежение от генератора).

Чувствителност на приемника / (при сигнал/шум 10db, използван генератор Г4-102): 80µV

С наличните слушалки Philips SHP-2000 едва доловимия разбираем сигнал от генератора под нивото на шума е около 3,5µV (S ≈ 5), т.е. с подходящи чувствителни слушалки при тази елементарна схема приемникът "чува" задоволително.

При сигнал от генератора над 500µV (S = 59+20) поради липсата на АРУ стоенето със слушалки на ушите е непоносимо и много вероятно случайните силни или местни кореспонденти да доведат към временни проблеми със слуховите органи .

Предавател: изходна мощност (с транзистори 2N2222A и 2N2219A): малко повече от 0,5W/50Ω, чиста синусоида след изходния филтър, почти добра манипулация. След 30 сек. непрекъснато натискане на ключа корпусът на транзистора 2N2219A затопля и се нуждае от малък радиатор.

 

 

 

След експериментите двете платчици бяха грижливо складирани в общия картонен кашон с полуготови конструкции, чакащи своите кутийки някъде в бъдещето ...

До миналата седмица, до поредната конструкция на приемник с пряко преобразуване на 80m, при който трябваше да установя необходимото усилване по ниска честота, необходимо за комфортно приемане на слушалки или малко високоговорителче. Изпозлвах наличния готов приемник от "Pixie-2".

В Colpitts осцилатора замених кварцовия резонатор на 3.579 MHz с пренастроиваем паралелен трептящ кръг за 80 метровия диапазон. L2 е около 14 µH. При мен беше готова и навита бобина от други конструкции.

За моя изненада приемникът на "Pixie-2" проработи задоволително добре, като се има предвид простатата схема, по която е изпълнен.

За демонстрация направих кратък запис: mp3 [2,2mb]

Антена: Inverted Vee (за 80m и 20m, захранена с един коаксиален  кабел), връхна точка на антената: 12 метра над земята. Изход: високоговорител 8Ω, запис през линеен вход на звуковата карта, без допълнително усилване.
   
Добре се приемат колегите на 3,764 MHz, като отчетливо се чуват смущенията, породени от уличното осветление. На сутринта в 7 часа ефирът е друг ...

Нужни са ви няколко часа работа с поялник (за предпочитане пред вечерните скучни и еднообразни телевизионни програми), няколко електронни компонента, като с изработения приемник можете на наблюдавате активността на нискочестотните обхвати.

(Внимание: Схемата е без АРУ - пазете си ушите от силни или местни кореспонденти! Слушалките не поставяйте никога плътно на ушите ).
   
QRPP "Микро-80" и "Pixie-II" остават приятни впечатления при сглобяването, изработката и настройката .

Архив [zip,spl7,lay,gif,tiff,pdf][542kb]

LZ2WSG, KN34PC
18 март 2012 година