Междинно-честотни усилватели/демодулатори за честотно модулирани сигнали
/kn34pc.com/конструкции/...

След пренастройка на тунера на радиоприемник "Селена B216 от OIRT на CCIR ми се наложи бърза изработка на нов блок МЧУ/ЧД и замяна на съществуващия блок (по-късно: и за радиоприемник "Селена" B211).

Показаните схеми са извадка от съществуващите електрически схеми на български радиоприемници (CA3089: "Респром РСТ 201" и др., A220D: "Респром РС 301" и др.), които за мен са доказали добрите си качества и работоспособността си в други приемници, вкл. собствени конструкции.

С ИС CA3089 радиоприемникът "Селена B216" запази изцяло функционалността си (автоматична донастройка на честотата (АДЧ), индикатор на напрегнатостта на полето). Неизползвани останаха функциите за безшумна настройка и за автоматично регулиране на усилването (АРУ).


МЧУ/ЧД с ИС CA3089

За втория радиоприемник ("Селена B211") използвах ИС К174УР1 по няколко причини:

    - оригиналната система за измерителя на напрегнатостта на полето беше дефектна, не подлежеше  за ремонт, а не разполагах с подобна за бърза замяна;

    - с други ИС CA3089 разполагах (както в по-горната конструкция), но бяха прилично "затрупани" в безкрайния ред от кашони, кесии и пликове с чаркалаци ;

    - в други конструкции съм използвал TBA120S и A220D, като за целта се бях запасил с подобни ИС, една от които беше К174УР1. Винаги ми е било интересно как работи руския аналог в сравнение със западните си "събратя", но до тестове с тази ИС така и не се стигна.


МЧУ/ЧД с ИС К174УР1 (TBA120S, A220D, UL1242N)

Ремонтираният радиоприемник "Селена B211" (по-скоро: "съживеният радиоприемник" / след дълго чистене и търкане на прах и корозия, натрупани във влажна маза) "загуби" допълнително и веригата си за АДЧ, което за непретенциозния собственик-слушател нямаше особено значение.

МЧУ/ЧД с ИС К174УР1

Архив [zip,spl7,gif][8kb]

Печатни платки напоследък не правя. Модулчетата са изработени за час-два на нефолиран стъклотекстолит с пиличка, дремел и абразивно борче (шлайфгрифер).

В тази конструкция се старах да използвам стари типове ел. компоненти, но това ми се отдаде отчасти: имам липси в редиците от стойности резистори тип МЛТ, РПМ и др., а български кондензатори почти не са ми останали. Все пак за схемата повечето компоненти си намериха нова платка (бобинките: от LZ2PT SK).

Удоволствието от възстановяването на приемника лично за мен беше голямо. При това, че и при двете ИС нивото на сработване на ограничителя е ниско (особено на ИС CA3089), с новия МЧ/ЧД отпадна зависимостта на гръмкостта от напрегнатостта на полето и положението на антената в пространството.

Радиоприемник "Селена B216"
с МЧУ на ИС
CA3089

Радиоприемник "Селена B211"
с МЧУ на ИС К174УР1

Използвана литература:
1. Радиоприемник "Респром РСТ 201" [pdf][433kb]
2. Радиоприемник "Респром РС 301"

3. К174УР1 [zip,pdf][394kb]
4. TBA120S [zip,pdf][688kb]
5. CA3089 [zip,pdf][354kb]

LZ2WSG, KN34PC
16 октомври 2014 година