Пасивен еквалайзер "на max"
/kn34pc.com/конструкции/...

Всички опити назад във времето да се науча да слушам "линейно" звукова апаратура (без честотни коректори) са завършвали с неуспех и при експериментално включване на копче/устройство за честотна корекция, последното биваше забравено във включено положение завинаги.

Многочестотните коректори са добър инструмент за нагласяване на липсващата част на звуковия спектър на оригиналното произведение, на записващото устройство, на възпроизвеждащото устройство, на усилвателите, на високоговорителите/слушалките, на помещението за слушане, на органа за възприемане на звук на конкретния слушател и неговата персонална честотна неравномерност (която на всичко отгоре се променя с възрастта, влияе се от настроението и от собствените предпочитания).

Многочестотните еквалайзери след първоначалната еуфория от наличие на много органи за настройка (потенциометри), в края на експериментите поставям в обичайното положение на "чайка" в полет (повдигане на ниски/и високи честоти с определена стойност) .

При липса на многочестотност: с проста корекция само на ниски/високи честоти, двата регулатора почти винаги поставям в максимално положение.

За мен трябва да има "бас" и "високи" в изобилие, иначе звукът е плосък като ... от радиоточка .

Така се получи с експериментите ми с модулчетата-FM приемници на ИС TEA5767, RDA5807M, AR1010 и SI4702: включих приемник с ИС AR1010 към вход на компютър и "цифров еквалайзер" и ... звукът придоби друг оттенък за мен - гласът на говорителя по новините на програма "Хоризонт" започна да звучи отчетливо, както преди ...

Реших тогава да добавя пасивен еквалайзер и за експерименталните си приемничета.

***
От много години експлоатирам радиокасетофон Hitachi TRK-8180E. Вярно, в последните 15 години само на радио, само на FM. Закупен в началото на 80-те години, радио-касетофонът е в пълна функционалност и до днес, с три пъти сменена възпроизвеждаща глава. Не, че се повреждаше често, а се "търкаше" от прекомерна ежедневна експлоатация .Радиокасетофон Hitachi TRK-8180E от колекцията на LZ2WSG

В средата на 90-те през профилактика "минаха" и потенциометрите - почистване и смазване.

Не ми попречи тогава да сваля електрическата схема на пасивния еквалайзер - звукът е добър, дълбочината на регулиране е повече от достатъчна, а стойностите на компонентите бяха стандартни и се намираха по магазините (напр. потенциометри).

Ел. схема тогава беше пречертана "прилежно" в приложна тетрадка и съхранена за бъдещо използване. Ето, че и дойде времето .


Радиокасетофон Hitachi TRK-8180E, пасивен еквалайзер

За тази си конструкция бях правопосочен: взех за основа съхранената схема, като предвид предпочитанията си я опростих: мислено поставих потенциометрите "ниски/високи" на максимално положение.

Получава се това:

->

За да компенсирам затихването се нуждаех от усилвателен блок. За работа на ниско захранващо напрежение (напр. +5V) предпочетох да използвам транзисторен усилвател, изпълнен с биполярен транзистор, вкл. в схема ОЕ, като приемам, че входния сигнал ще е от източник с нисък изходен импеданс (FM модулчетата са предназначени за директен изход: слушалки).

С посочените компоненти усилвателят е с коефициент на усилване около 5 (R6/R8), което в случая е повече от достатъчно.

С избраната стойност на емитерния резистор R8 входното съпротивление на усилвателя е относително високо. За предаване на нискочестотния спектър (баси) кондензаторът C4 може да има стойности под 1 μF, при това може да се постави C4 като неполярен тип с относително неголеми размери.

Графичен оригинал на печатна платка не съм правил.

Платката е изработена набързо по любимия ми метод с пиличка, ножче и дремел, но давам разположението на елементите за насока при бъдещ вариант на изработка.

Повечето компонентите ми са втора употреба. Не съм обръщал особено внимание те да са за аудио-приложения. Все пак за честотно-определящите кондензатори поставих полипропиленови. SMD компоненти не използвам, особено за аудио-приложения.

За бързо конфигуриране в случая добавих "не много-аудио" съединител и свързващ лентов проводник, но основното предназначение на модулчето много вероятно ще остане за експерименти. При нужда ще се поправи връзката с екранирани проводници там, където има нужда.

Така конфигурирана схемата допълваше FM приемниче с модул на ИС AR1010 и 9 часа, без прекъсване, работи с вече "подобрен" звук.

В духа на старото време (тогава, когато се използваха такива схеми), в края на деня реших да "оцветя още повече шаренията" и да добавя т. нар. "разширение на стереобазата", "супер-стерео", WIDE или 3D ефект .

Идеята се състои в добавяне в единия канал част от сигнала на другия канал в противофаза.

Сигналите могат да се изразят така:
 

Lout = Au(L) * Lin - k * Au(Rin)  и  Rout = Au(R) * Rin - k * Au(Lin),


където Au е коефициент на усилване съответно на левия и десния канал, а k е коефициент, изразяващ добавянето на противофазния сигнал от другия канали има стойност от 0 до 1. Определянето е "на слух" и зависи от стойността на добавъчния резистор Rs. При мен резисторът Rs да има стойност около 3,3 kΩ.

Разширяването на стерео-базата се чувства добре. Лично звукът ми харесва повече с тази верига, отколкото без нея: при слушане със затворени очи на прости възпроизвеждащи устройства като портативни радиоприемници с FM Stereo се проявява като ефект на присъствие на сцената .

Архив [zip,spl7,lay,gif,tif,pdf][163kb]


Приятно слушане!

73! LZ2WSG

LZ2WSG, KN34PC
1 февруари 2017 година