Сигнално фенерче
/kn34pc.com/конструкции/...

Споделям принципната електрическа схема на зарядно устройство към китайско сигнално фенерче, служило безотказно повече от две години. Схемата е свалена след профилактичен ремонт.

Изпълнение: обемно.


Внимание!

Елементите на схемата са галванично свързани с електрическата мрежа! Избягвайте съприкосновение с тях при експериментиране и настройка. Не включвайте превключвателя S1 по време на заряд.
 

LZ2WSG, KN34PC
7 септември 2011 година