Невидима антена за 145 MHz, част I
/kn34pc.com/конструкции/...

Най-доброто място за монтиране на една антена е над покрива. Понякога е трудно да се изпълни това условие. Търсейки идеи разгледах няколко конструкции в интернет. Реших да направя една "подпокривна" антена, която е лесна за конструиране и подходяща за местни връзки. За моят Ground Plane (GP) използвах следните материали:

    - SO-239, 1бр.
    - вело спица, 10бр.
    - кабелно ухо, 4бр.
    - болт М3, 4бр.
    - гайка М3, 4бр.
    - шайба, 4бр.
    - ПП тръба, 1м
    - ПП трипътник, 1бр.

Към всяко кабелно ухо запояваме по една спица, като преди това отрязваме огънатият й край. По същият начин запояваме една спица към централния извод на SО-239. С помощта на болтовете съединяваме спиците с кабелни уши към SO-239. След това удължаваме получените рамена, като завиваме останалите спици в съответните втулки. Получените радиали огъваме надолу под 45 градуса. Сега остава да оразмерим нашата антена като подрежем елементите. За честота 145 MHz използвах следните размери:

    - вертикален елемент: 492 mm
    - радиали (4бр.): 516 mm

Готовата антена е закрепена на "мачта", направена от парче полипропиленова тръба.

LZ2XYZ, Силистра
3 януари 2012 година, KN34PC