Невидима антена за 145 MHz, част II
/kn34pc.com/конструкции/...

Днес почти няма офис без компютър и принтер. По-често се използва лазерен принтер, защото той осигурява бързина при печат и ниска себестойност на отпечатаните копия. Основният елемент на всеки принтер е барабанът. При някои марки принтери той е отделен модул, а при други е в самата тонеркасета. При замяна или рециклиране на тонеркасети, барабанът остава като отпадъчен продукт. Той представлява тръба от алуминиева сплав, която в двата си края има пластмасови механични елементи.

Бях събрал няколко от тези отпадъци. Мислех си за какво друго могат да се използват, докато не попаднах на една статия [1] която ме впечатли. Идеята за направа на телескопична мачта беше добра, но аз нямах такова количество барабани, нито място за такава конструкция.

Както често се случва напоследък, ровенето в Интернет отново ми подсказа решение. Този път беше едно нестандартно приложение на релса за пердета. Това бе самоделна УКВ антена [2], според автора - още една конструкция на проста "балконна антена", невидима за "враговете на радиото". Липсата на подходяща тръба ме подсети за моите барабани.

Реших да кръстосам двете идеи от статиите, за да намеря най-сетне приложение на отпадъка.

След този дълъг увод, нека да пристъпим към работа.

За УКВ антената ни трябват 16 барабана. Добре би било да са с еднаква дължина.

Премахваме пластмасовите механични елементи в двата края. Избираме седем барабана, които ще прорежем по дължина от едната страна.

Вмъкваме тръба в тръба, така че след това да отрежем краищата по зададения размер.

Тъй като антената е предвидена да работи "на сухо", вибраторът и рефлекторът закрепих на парче ламиниран паркет. Може да ползвате всякакъв друг механически здрав диелектрик.

Разстоянието между двете половини на вибратора, трябва да бъде минимално - 5..10 mm.

Антената се свързва с 50-омов кабел - жилото към горната, а оплетката към долната половина на вибратора. За защита от статика към тези точки е запоен резистор 10kΩ/0,5W. При такова захранване е необходимо симетриращо устройство. То е направено от няколко различни феритни пръстена, нанизани на кабела близо до вибратора.

 

Може да се използва и ферит в 2 части за монтаж на кабел.

Литература:
1. Технология изготовления телескопической мачты в дачных условиях
2. Антенна для радиостанции на 145 мгц
3. 2-Element-Yagi-Antennen für 2 m und 70 cm, Funkamateur, 4/2014 г.

LZ2XYZ, Силистра
4 януари 2012 година, доп. 17 май 2015 година