Маломощен усилвател с ИС LM386
/kn34pc.com/конструкции/...

Маломощният аудио усилвател за любителска апаратура е изработен с нисковолтовата интегралната схема ИС LM386. След експерименти на усилватели, изработени според тестовите принципни схеми в спецификацията (LM386.pdf) и други експерименти със схеми от други свързочни апаратури, показаният усилвател показа възможно най-задоволителни параметри.

ИС LM386:

Предимства:

    - възможност за батерийно захранване;
    - минимален брой външни елементи;
    - широк обхват на захранващото напрежение: 4V-12V или 5V-18V;
    - минимален консумиран ток в режим без сигнал: 4mA;
    - високо входно съпротивление: 50 kΩ;
    - усилване: от 20 до 200 пъти.

Недостатъци:
    - ниска изходна мощност.

Като сериозен недостатък подчертавам високата чувствителност на ИС LM386 към външни ВЧ сигнали (което в повечето случаи се решава с определена топология на печатната платка), екраниране, развръзка по маса и захранване, локална филтрация и блокировка по ВЧ. В експлоатацията на LM386 се забелязва и недобрата линейност, включваща пряко детектиране на късовълнови станции с къс отрязък проводник, свободно закачен към входа като антена.

Като доказателство за последното твърдение прилагам следния видеоматериал, взет от друга моя конструкция:


Интегралната схема не е от най-безшумните, но в портативни апаратури, при малко усилване и батерийно захранване използването на ИС LM386 е оправдано.

Графични оригинали на печатните платки за самостоятелно изпълнение:
 

ИС LM386 в DIL8 корпус

страна спойки, отдолу елементи отдолу елементи отгоре

 

фотовид, отгоре фотовид, отдолу

 

ИС LM386 в SO(M)8 корпус

страна спойки, отдолу елементи отдолу елементи отгоре

 

фотовид, отгоре фотовид, отдолу

Архив [spl7,lay,tiff,gif,zip][190kb]
 

Широкото й разпространение в любителски схеми вероятно е заради ниската цена и универсалността на приложението й.

Показаният маломощен усилвател, изграден с ИС LM386 в SMD корпус успешно се използва повече от половин година в радиостанция "ЛЕН-Б", пренастроена от 50 MHz на 144 MHz (R7).

LZ2XYZ, LZ2WSG, Силистра
23 август
2011 година