5/8 λ GP антена за 144 MHz
/kn34pc.com/конструкции/...

Максимално излъчване под малък ъгъл, простота при настройка и смешна цена - това са предимствата на този вертикален излъчвател! Върхът на полиестерна пръчка за риболов, парче алуминиев профил 14 х 18 мм. с дължина 55 мм, текстолитова плочка за закрепване на антената и 2 метра меден емайлиран проводник ф 1.5 мм и ...... разбира се, час-два свободно време - това са необходимите неща за този ефективен / за локални връзки / излъчвател.

В профила са разпробити отворите за радиалите, / ф 8 мм L = 490 mm/ и отвора за BNC-50!! Самият профил е захванат с два поп-нита за текстолитовата / или всяка изолационна / плочка, като радиалите се закрепват с рапидни болтчета.

На дорник ф 7 мм се навиват 11 навивки на дължина 40 мм и останалата част на проводника се напъхва в рибарският прът. Краят на бобинката се зачиства и запоява за пъпката на BNC-то, а останалият проводник се отрязва / груб размер / от пъпката до върха около 1300 мм. След стабилното закрепване на радиалите, уточнени "U" образни болтове и всичко около захвата на антената за мачта, извършвате "фината" настройка.

SWR /КСВ измерител за този обхват/ "Танталче", клещи-резачки и втори "оператор" за "предавателя" и след скъсяване / по около 15 мм / имате готова антена 5/8 за местният ретранслатор (LZ2NX работи спокойно през R5 /Добрич/ и слуша R3 безпроблемно).

5/8 λ GP сега се използва на 144 MHz / FM от LZ2NX, op. Неделчо, QTH KN34QA, с. Срацимир

QSY 145.500 mHz, 73 best DX

LZ3BD/2 QRA KN34PB
15 май 2009 година