Антена DJ9BV 144 МHz
/kn34pc.com/конструкции/...

Антените, използвани за работа в "полеви" условия, за разлика от стационарните варианти, изискват малко време за разгъване и демонтаж след края на състезанието. Транспортирането на комплект антени за VHF/UHF е проблем, с който се е сблъсквал всеки любител на УКВ обхватите. Относително големите дължини на носещите и елементите на 144 МHz принуждават да се търсят решения в конструкции тип "ЛЕГО".

Антената на 144 МHz, която ползвахме при УКВ състезанието "Ден на радиото" 2013 год. заедно с LZ2PPD и LZ2VDK беше с дизайн на DL6WU / DJ9BV, от DUBUS 1/1990 г.

За закрепването на елементите ползвахме разпространените в отоплителните инсталации скоби от полипропилен. Разпробити със свредло ф 3,9 mm с набити елементи ф 4 mm, скобите / ф 25 mm / много здраво се защипват на местата си върху носещата тръба ф 26 mm. Програмно бе уточнена дължината на всеки елемент с "Boom-Correction" заради факта, че елементите не преминават "изолирано" през носещата, както в оригиналната конструкция, а са изнесени над нея на 10mm.

Настройката на готовата антена се проведе в комплект с антената на 432 MHz.

На снимките се виждат конструкцията на готовата за транспорт антена. Настоящата публикация не претендира за оригиналност, а е споделяне на опит сред търсачите на "силни усещания" в УКВ обхватите.

LZ3BD/2 QRA KN34PB

LZ3BD/2, Калипетрово
27 септември 2013 година