DK7ZB 432 MHz 13 ele. 28 Оhm
/kn34pc.com/конструкции/...

За участие в UHF Contest "Ден на радиото" - 2013 год подготвихме с LZ2PPD антена DK7ZВ за 432 MHz. Изборът падна върху 13 ел. вариант. Алуминиев профил 20х20х1, полиамидни държачи "NIXCOM" /закупени в Ebay по 2 € / за елементите ф 8 mm, пластмасова кутия за радиатора, качествен коаксиален кабел 75 Оhm за "DK7ZB Mattch" и няколко свободни часа. Механичната работа е по силите на всеки сръчен колега и не е предмет на коментар.

Разчертаване на бума и пробиването са елементарни и по-голямо внимание би трябвало да се обърне на изработката и настройката на трансформатора. Ползвайте качествен 75 ohm коаксиален кабел. Имах в наличност кабел с изолация от разпенен полистирол и след замерване на коефициента на скъсяване трансформатора се замерва по следната технология:

Радиаторът се замества в кутията с товар 28 Оhm изработен от няколко SMD резистора, при фиксирани елементи на бума и антената повдигната поне на 2 метра височина на открито пространство. Захранващият кабел за измерванията е предварително оразмерен на електрическа дължина λ/2 или цяло число пъти и трансформира входното съпротивление 1:1.

Горещо Ви препоръчвам при всякакви измервания да ползвате такава линия, независимо от честотата и вида на антените. Обърнете внимание, че се касае за електрическа дължина !!! За да сте сигурни, че всичко е ОК натоварвате въпросната линия с безиндуктивен товар и с възможно най-високата честота / 440 МHz. / се убедете, че няма проблеми в конекторите към КСВ метъра или към "токито". В зависимост от това колко мощност може да понесе 28 Оhm товар, подавате сигнал и се убедете, че трансформаторът си върши работата.

Работете с възможно максимално силен сигнал (съобразете се с характеристиката на диодите в КСВ метъра) за да не се изненадате от лош резултат. Монтирате елементите на радиатора към трансформатора в кутията, затваряте и с минимални предвижвания към рефлектора или първият директор намирате мястото му върху бума.

Наглед процедурата е малко трудоемка (качване и слизане по стълба) но Ви уверяваме, че удоволствието след това си заслужава. Снимките са по време на настройка в комплект с "Яги" за 144 МHz. Антените DK7ZB са с отлична повторяемост и с малко старание се получават отлични резултати. Снетата диаграма в "H" равнината не се различава от данните на автора.

73 DR OMS
LZ3BD/2, QRA KN34PB

LZ3BD/2, Калипетрово
25 септември 2013 година