PA на 432 МHz с лампа 4CX250B
/kn34pc.com/конструкции/...
 

Eimac гарантира изходяща мощност на 4CX250B /при честота 440 МHz/ 250W в клас АВ1 при атака от 10 W.

От 1977 год. ползвам стъпало с коаксиален резонатор на 432 МHz, което поради невнимание изпуснах ... и се наложи да повторя.

Схемата на захранването е идентична с тази на стъпалото за 144 МHz на F5SOH, поради което не "усложнявам" нещата.

http://f5soh.free.fr/montages/pa4cx/pa4cx2m.html

Просто ползвам изпробваната схема ...

Коаксиалният резонатор изработих от двойно фолиран стъклотекстолит, като ползвам месингов прокат 10 х 10 мм. за "носеща". Габаритният размер на резонатора е "призма" 90 х 90 х 310 мм с преграда, носеща цокъла SK600.

Анодната линия е тръба ф 45 мм х 87 мм дължина. В единият си край завършва с диск ф 70 мм /с тефлонов лист и легнала върху шаси/, образува анодния блокиращ кондензатор. В другия край се вкарва анода на лампата, като потока въздух, охлаждащ лампата, нахлува в решетъчната секция, преминава през цокъла и през анодната линия излиза от стъпалото.

Решетъчната линия е тръба ф 22 мм с дължина 80 мм. На разстояние 27 мм от единия край е запоен 1/2 от настройващият капацитет /диск ф 28 мм с d = 3 mm/

Настройващите капацитети са от 25 pF както за анода, така и за решетката.

На снимките ясно се вижда последователността на монтажа, разположението на отвора за "въздушно охлаждане" и положението на "органите за настройка"

Стъпалото отдава 250 W върху товар 50 ома при продължителна работа, без да се забелязва прегряване или други проблеми.

 

 

Готвейки се за есенният VHF/UHF/SHF Contest, подмених старите релета с РЭВ-16, нова лампа, нова тефлонова чашка за охлаждане и разбира се - настройката.

Въпроси относно настройката и експлоатацията на стъпалата може да изпращатe на адрес:

24 декември 2009 г., доп. 30 август 2011 г.
LZ3BD/2 QRA KN34PB