PA на 50 МHz с лампа 4CX250B
/kn34pc.com/конструкции/...

Перфектните резултати с тази лампа /4CX250B/ ме подтикнаха да проверя как би работила на по-ниски честоти.

Ползвайки "типов режим" AB1 на "EIMAC" на експериментално шаси и препоръчаният въздушен поток, лампата отдаде 300 W PEP на честота 50.080 МHz /"атака" 10 вата като BEACON LZ2SIX/.

Определено ме затрудни съотношението L/C на филтъра, Q фактора и изобщо конструкцията на трептящият кръг. Нормално приетият Q-фактор 10 до 20 и желанието ми за по-малко загуби, вследствие на голям кръгов ток, ме принудиха да променям неколкократно индуктивността.

Евентуално ползване на коаксиален аноден резонатор води до неприемливи геометрични размери. От друга страна е критично съотношението L/C. След неколкократни "проба-грешка" се вижда крайният резултат на снимките.

В по-късен етап "експерименталното" шаси бе вкарано в подходяща кутия със съответната "екипировка" от антенни релета, центробежен вентилатор и т.н.

Захранването на анода е паралелно с цел липсата на неприятни изненади при работа по анодната индуктивност.

Накратко: за EME контакти с подходяща /10 ele " Yagi"/ би могло да се надяваме... За "напредналите" в материала не е трудно да повторят стъпалото.  

Best DX DR OMS

26 декември 2009 година
LZ3BD/2 QRA KN34PB