PA на 23 cm
/kn34pc.com/конструкции/...

През лятото на 1990 год. като част от DX експедиция в "незакритият" за радиолюбители квадрат KN41AA /с. Резово/ работих с много радиолюбители от Украйна и Молдова /тогава в състава на СССР/. Това бяха и първите радиовръзки на 1296 MHz между LZ и UB RT станцииi на разстояния повече от 700 км.


Заедно с QSL картичките получих и схемата на PA с лампа ГС-30, която предлагам на вниманието Ви.


Положението на отвода на L1 се подбира за най-добро съгласуване по вход.

L1 - медна или сребърна шина 20 х 5 х 0,5 мм
L3 - линия от сребърен проводник Ф1,0 мм с размери 10 х 5 мм.
Др1, Др2, Др3 - 3 нам. от меден проводник Ф 0,8 мм. Диаметър на намотката - 3 мм.

L3 (линия за връзка), се върти около своята ос и се фиксира след подбор на оптимална връзка по максимална изходна мощност.
   
Кутията на PA е сглобена от фолиран стъклотекстолит.

Pвх. = 3W, лампата се охлажда с помощта на малък вентилатор.

Параметри на ГС-30 Типов режим:

If = 1A, Uf = 6,3V

Ua = 500V

S = 20ma/V

Ia = 110ma

Pген ≥ 20W (λ = 30cm)

Pизх = 25W

Cвх. = 11pF

Pвх = 2,5W

Cпр. = 2,8pF

Fраб. = 500MHz

Сизх. = 0,05pF

 

Ua max = 550V

 

Pa(разс.) = 40W

 

Rвх. = 2,5W

 

Ia ≤ 110ma

 

Ig ≤ 60ma

 

Tmax ≤ 200o

 

Описанието е от UB2GA /след отделянето на Украйна UT2GA/. Стъпалото е елементарно като механика и горещо го препоръчвам на "хамове", занимаващи се с SHF!! Прилагам оригиналната схема и изпълнената от мен конструкция.

Параметрите получени при измерванията са тези посочени от автора в описанието ...

За разлика от UB2GA /UT2GA/ аз съм използвал месингова ламарина за корпуса, докато автора ползва стъклотекстолит b 1,5 mm. Това позволява по-добро топлоотвеждане и липсата на вентилатор (задължителен при стъклотекстолитов корпус). Всички данни за режима /клас AB1/ са на схемата.

Желая Ви успех и се надявам,че ще се чуем на DX честотата 1296,200 МHz. 73 DR OMS!

Ориг. писмо [zip,jpg][790kb]

26 октомври 2009 година, KN34PB
UT2GA / LZ3BD/2