ADSL неволи
/kn34pc.com/конструкции/...

Преди няколко дни реших да си поставя алармена система в къщи и намерих една евтина, която се включва към телефонната линия и при алармен сигнал набира предварително запаметен номер. Всичко беше монтирано, телефония кабел беше включен в гнездо "LINE" на системата. Тестовете за избиране на телефонен номер бяха успешни и централата беше "въведена в експлоатация".

Доволен и щастлив седнах зад компютъра да видя какво има в нета ... Но започнаха проблемите ...

Аз съм ADSL и досега нямах проблеми с връзката, но сега връзката ту я имаше, ту изчезваше. Голям проблем ...

Стигна се до обаждане на съпорта, от където за мое най-голямо учудване бяха толкова любезни и отзивчиви, че ако имаха книга за похвали, бих написал няколко страници. Младежа ми каза, че при него има прекъсване на връзката от време на време и обеща сутринта да проверят линията (часа на обаждането беше около 23:30). Аз обаче като една търсеща личност :) продължих да изследвам проблема. И накрая ми просветна – бях свързал алармата ПРЕДИ сплитера за ADSL модема ...

Веднага изключих алармата и връзката се оправи естествено :)

Понеже нямах възможност да включа алармата след сплитера, та реших да си направя нещо подобно. Намерих няколко схеми в нета – ето две от тях, които са пробвани и работят:
 

На схемата от фиг.1 стойностите на дроселите са в милихенри! На схемата от фиг.2 само най-дясните дросели са със стойности в милихенри. Кондезаторите са високоволтови – напрежението при повикване достига до 100-120 волта! Резисторите са с мощност 0.5W.

Монтирах елементите на парче от макетна платка, която успях да събера вътре в кутията на алармата.

Георги Влаев, LZ3GH
16 януари 2011 година