Честотомер с PIC16F627A (PIC16F628A)
/kn34pc.com/конструкции/...

1. Честотомер до 50 MHz:

Схема и програма [zip][61kb]


2. Честотомер до 150 MHz:

Схема, програма и платка за индикация 16х1 [zip][66kb]
Схема, програма и платка за индикация 16х2 [zip][65kb]

 ORBB , Силистра
27 април 2008 година