CD за компютър с разширени възможности
/kn34pc.com/конструкции/...

В някои случаи при възпроизвеждане на аудио дискове с компютърно CD възниква необходимостта от употребата на функционалните бутони Play, Stop, Eject, >> и << .

Много лесно тези функции могат да осъществят притежателите на CD – “NEC” model: CDR-273Z. При проследяване на пътечките, като се започне от единствено изведения на лицевия панел бутон по печатната платка се достига до участък предвиден за куплунг и означен с цифрите от 1 до 5. Към тези 5 точки можете да присъедините бутони изпълняващи гореизброените функции като използвате следната схема на свързване (фиг.1).

 


Фиг. 1

При практическата реализация можете да подредите бутоните в желаната от вас последователност.

Успех!

Петко Петков, Бургас
26 май 2008 година