Многофункционален лабораторен уред за радиолюбителската практика
/kn34pc.com/конструкции/... 

На радиолюбителите с повече свободно време предлагам идеята за комплектуване на няколко електронни устройства в един корпус. По този начин се спестява място и се създава чувство за подреденост в радиолюбителската лаборатория. Разбира се електронните устройства могат да бъдат различни в зависимост от предпочитанията на всеки. Някои от предложените тук устройства са загубили своята актуалност, тъй като съм ги сглобявал преди повече от 20 години, но други все още се използват в радиолюбителската практика.

В кутия с размери 230 х 110 х 120 мм са поместени следните устройства:

1. Волтметър за постоянно напрежение с полеви транзистор (фиг.1). Схемата е от книгата "Лаборатория на радиолюбителя", Д. Рачев.


Фиг. 1

2. Омметър без калибровка с линейна скала (фиг.2). Схема от "50 радиолюбителски устройства с линейни интегрални схеми", Ж. Георгиев, А Чернев,М. Маринов.


Фиг. 2

3. Измерител на капацитет с директно отчитане (фиг.3). Схемата е от "Електрониката в прегледите на ТНТМ кн.6"  К. Джуров, Д. Македонски, като е използвана само аналоговата част на схемата, а необходимите импулси се вземат от разгледания по-долу цифров честотомер.


Фиг. 3

Някои от съпротивленията на тези три схеми са променени, тъй като се използва една и съща измервателна система, която се превключва в зависимост от това какво ще се измерва.

4. Цифров честотомер – изграден е въз основата на три схеми:

а) входен формировател (фиг.4). Схемата е от "Введение в цифровую технику", А. Партин, В. Борисов


Фиг. 4

б) кварцов генератор и делители (фиг.5). "Радиолюбителски цифрови измервателни уреди", Д. Рачев


Фиг. 5


в) брояч и индикация (фиг.6). Схема също от "Радиолюбителски цифрови измервателни уреди", Д. Рачев


Фиг. 6

5. Синусоидален RC генератор (фиг.7). от "Лаборатория на радиолюбителя", Д. Рачев.


Фиг. 7

6. Междинно-честотен пробник (фиг.8). Схема от "В помочь радиокружку", Б. Иванов.


Фиг. 8

7. Нискочестотен усилвател с МВА810 (фиг.9). Схема от "50 радиолюбителски устройства с линейни интегрални схеми", Ж. Георгиев, А Чернев, М. Маринов.

 
Фиг. 9

В лявата част на лицевия панел са разположени: ключа за включване на захранващото напрежение с индикаторна лампа, буксите за измерване на напрежение, съпротивление, капацитет и измервателната система.

По средата се намират (отгоре надолу) потенциометрите за регулиране на честотата на генератора, амплитудата на генератора, нулиране на омметъра и волтметъра.

В дясно са индикаторите на цифровия честотомер, галетен превключвател на режимите на измерване – капацитет, съпротивление, напрежение и честота. Под тях са бутонни превключватели за обхватите и BNC букси за междинночестотния пробник, синусоидалния генератор, нискочестотния усилвател и честотомера.

За захранване се използва трансформатор от стар радиоприемник, като на мястото вторичната намотка са навити няколко намотки за получаване на необходимите напрежения, които след изправяне са стабилизирани с интегрални стабилизатори от тип 78хх и 723.

Петко Петков, Бургас
10 април 2008 година, KN34PC