Захранване на DVD player от 12V акумулатор
/kn34pc.com/конструкции/...

За зимните месеци, когато се очаква евентуално спиране на тока, освен телевизор работещ на 12V е добре да имаме и DVD player работещ на същото напрежение.

Схемата е предназначена да захранва DVD player "Crown 038 Rip", но може да се използва и за други с подобни параметри. Необходимите напрежения за работата му са: +12V; -12V и +5V. Измерения ток за различни режими на работа е съответно за +12V – под 50mA ; за -12V - около 3mA и за +5V- между 900mA и 1.2А, като при възпроизвеждане общата консумация е около 1А.

За да не се усложнява прекалено схемата, +12V съм свързал директно към акумулатора. За получаване на -12V използвам доста разпространена схема с таймера NE555 работещ като генератор (фиг.1). С нея се получават около -10.7V.


фиг.1

За да се повиши напрежението се свързват още 2 диода и 2 кондензатора, както е показано на (фиг.2) . Така се получават около -21.5V. Схемата осигурява около двайсетина милиампера. Ако кондензаторите се свържат по начина показан на (Fig.3) възможностите и се увеличават с още няколко милиампера. С интегралната схема μA7912 се стабилизира напрежението на -12V и възможна консумация до 24 mA.


Фиг.2

Светодиодът D5 служи за индикация на полученото отрицателно напрежение.


фиг.3


Елементите се монтират на платка с размери 40 х 60 mm.

За получаване на +5 V може да се използва някой от регулаторите LM317, LM350 или LM338 (Фиг.4).


фиг.4

Схемата работи еднакво добре с всяка една от тези интегрални схеми, която трябва да се монтира на радиатор. Аз използвам радиатор от импулсно захранване на компютър но се оказа, че не е достатъчно оребрен и температурата измерена близо до интегралната схема при продължителна работа достига до 72оС. Затова е необходимо използването на радиатор с по-голяма площ.
 

Получените напрежения се подават към DVD player-а чрез четирижилен кабел и букса, монтирана на задната страна както е показано на снимки 5,6 и 7. Кабелите в player-а се запояват на изхода на оригиналното импулсно захранване. Могат да се монтират и диоди за безопасност при евентуално включване и на двете захранвания.

Схемата не е предназначена за работа в автомобил при работещ двигател, тъй като има опасност от получаване на пикове и повишено напрежение.

Петко Петков, Бургас
11 декември 2011 година