Ретро радиоприемник, модел '73 год.
/kn34pc.com/конструкции/...

Този радиоприемник правих като ученик от каквито се намерят лампи и елементи без да се копира някаква точно определена схема. След сглобяването му се получи принципната схема показана на фиг.1
 

Фиг.1

Радиоприемникът има обхват средни вълни и два на къси вълни. Бобинният блок е от радиоприемник "Романс 69", междинно честотните трансформатори са от "Мелодия", а захранващия и изходен трансформатори от "Орфей".

През 70-те години преобладаваха ламповите радиоприемници, като понятието "STEREO" вече навлизаше масово в радиолюбителския речник, което от своя страна повлия на външния вид на радиоприемниците състоящ се в удължаване на най-важната им част - кутията и изнасянето на високоговорителите в странични озвучителни тела.

Под това влияние е направена кутията и озвучителните тела на този радиоприемник след решителната намеса на дърводелеца на Сливенския електротехникум - бай Иван.

За постигане на по-добър температурен режим, горния капак на кутията е направен да се отваря. На лицевата страна са монтирани ЦК ключета с които се включва захранването, управлява се вход грамофон (непоказан на принципната схема), избират се средни вълни и с комбинация на последните няколко се определят обхватите КВ1 и КВ2.

Най-труден за изработка се оказа възела за движение на кордата със стрелката на скалата и променливия кондензатор.

Въпреки, че радиоприемникът не е стерео, с изнесените високоговорители (широколентови 4 W, 4 Ω) се получава добър пространствен звук.

Радиоприемникът е все още в работно състояние и е важен елемент от ретро кът, оформен в крайградската вила.

Петко Петков, Бургас
p_s_petkov(a)yahoo.com
9 юни 2008 година, KN34PC