SRPP усилвател за слушалки
/kn34pc.com/конструкции/...

Shunt Regulated Push Pull или усилвател с динамичен товар се характеризира с относително ниско изходно съпротивление и е подходящ за безтрансформаторен усилвател за слушалки.

Изпробвах такъв усилвател с конкретен вид слушалки – нискоомни (32Ω), затворен тип, за да се прецени на слух качеството на такъв усилвател с различни типове лампи и различни анодни напрежения.

Използваната схема фиг.1 е "класическа", с еднакви по стойност резистори R1 = R2 и с избрана стандартна стойност 220 Ω.


Фиг.1

Проверката се извършва по-лесно с лампи на които съвпадат разположението на електродите.

6Н6П – лампата е достатъчно мощна с аноден ток до 30 mА и анодно напрежение 120 V. На табл.1 се вижда стойността на анодния ток при промяна на анодното напрежение в широки граници. Схемата с тази лампа работи с дълбок и приятен бас. Чувства се леко липсата на високи честоти. Работи в широки граници на изменение на анодното напрежение, като по-добър резултат се получава при по-високи напрежения.

табл.1
Ua, V 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Ia, ma 10 11 11.5 12.5 13 14.6 15 15.5 16.3 17 17.6 18.5 19.3

6Н1П – зависимостта на анодния ток от анодното напрежение е показана в табл.2. Лампата е с по-високо вътрешно съпротивление (8 kΩ) и по-малък аноден ток в сравнение с 6Н6П, затова и при прослушването се чувства недостиг на мощност при използваните напрежения. В звуковата картина няма нищо особено – високите честоти са по-добре, ниските по-зле в сравнение с предната лампа.

табл.2
Ua, V 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Ia, ma 3.8 4.2 4.4 4.7 5.1 5.5 5.7 6 6.3 6.7 7 7.3 7.6

Е88СС – Лампата работи при по-ниски напрежения, анодния ток е до 15 mА – табл.3 . Работи в широк обхват на изменение на анодното напрежение. Звукът е приятен с висока детайлност. Според мен схемата работи най-добре с тази лампа, със споменатия тип слушалки.

табл.3
Ua, V 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Ia, ma 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15

Схемата е изпробвана с полупроводников и с лампов изправител, като и в двата случая най-добре работи с Е88СС.

На www.musicangel.ru се разглежда също такъв SRPP усилвател, като е направен обширен анализ на схемата. Изпробвах схемата с получените от тях оптимални стойности на резисторите R1 и R2, като използвах стандартни стойности 82 Ω и 2х82=164 Ω. С лампа 6Н6П се получи значително подобрение при възпроизвеждане на високите честоти и звука е близък до реалността, както се цитира в сайта. Все пак с лампа Е88СС се получава още по-ясен, детайлен и привлекателен звук, разбира се по мое мнение.

Разгледаната схема е с малко елементи, достатъчна компактна и лесна за реализация и ще се хареса на широк кръг обожатели на ламповите усилватели.

Петко Петков, Бургас
24 октомври 2009 година