Лампов стерео усилвател за начинаещи
/kn34pc.com/конструкции/...

През скучните зимни месеци в режим на пандемия, човек измисля какво ли не. В полезрението ми попаднаха два отдавна забравени абонатни високоговорителя (радиоточки) и реших да експериментирам с тях. Наличието на трансформатори в радиоточките предполага, че могат да бъдат използвани в състава на лампов усилвател.

Избрах лампата ЕСС88 двоен триод за експеримента, тъй като работи с по-ниско анодно напрежение - 90V. Нали и радиоточките също работят с по-ниско напрежение. Без да променям конструкцията на радиоточките и с използването на минимален брой елементи реализирах следната схема:


схема 1

Схема 1: Начертаната схема е за един канал. Същата схема е и за втория канал.

Усилвателчето заработи изненадващо добре. Мощността му е малка, но е с приятен звук. Колко силно свири - ами колкото една радиоточка. Анодния ток на ЕСС88 е 15mA и се стремих да го достигна (все пак да получа по-голяма мощност). Достигнах го при захранване от 120V на изхода на "П"-образния филтър. Мощността може малко да се увеличи с монтиране на кондензатор паралелно на катодния резистор със стойност равна или по-голяма от 50µF.

Резисторите са с мощност 0,5W. Във веригата на решетката може да бъде и 0,25W. Входния кондензатор е с работно напрежение 63V - разчита се, че източника на сигнал ще работи с ниско напрежение и че ще има възможност за регулиране силата на звука. Затова и не е предвиден потенциометър за регулиране силата на звука. За източник на сигнал може да се използва компютър, таблет, телефон или както е в настоящия експеримент МР3-плейър. Свързването на плейъра се извършва по схема 2:


схема 2

Схема 2: Към този МР3-плейър се включва и FM-радио, дистанционно управление, bluetooth, АUX-букса за външен източник, USB и слот за микро-SD карта и е много добър източник на сигнал за ламповия усилвател.

Достигнахме до момента в който всичко това трябва да получи захранване. Това се оказа най-трудната част от експеримента. Тъй като усилвателя е лампов, логично е да се използва класическа схема на захранване с трансформатор. Намирането на трансформатор с необходимите подходящи напрежения или навиването на такъв е мисия невъзможна. Затова преминах към компромисния вариант - каквото има на пазара. Реших да експериментирам с отделни малки по мощност трансформатори за всяко напрежение.

Необходими са: 12V за захранване на МР3-плейъра, ~6,3V за отопление на лампата и анодно напрежение:


схема 3

Схема 3: 12V получих лесно. По каталожни данни лампата може да работи с ток на отоплението от 285 до 315mA, така че трансформатор за 6V върши работа.

До тук добре, обаче получаването на 100 и няколко волта се оказа трудно с наличните на пазара трансформатори. Безтрансформаторна схема не ми харесва - няма галванично разделяне от мрежата. Остава варианта с понижаване и отново повишаване до друга стойност на напрежението. Стремежа е също да се получи колкото се може по-малък обем на цялото това захранване.

Избрал съм трансформатори с критично малка мощност - 6W. Малката мощност и значителните загуби доведе до подбор на свързания като повишаващ трансформатор защото се получават напрежения различни от теоретично изчислените. Може да се опита с трансформатори 220/12, 220/9 или 220/7,5V.

Трансформаторите за анодно напрежение работят на границата на възможностите си и загряват повече от нормалното. Схемата е изпитана до 25оС  температура на околната среда, но при по-високи температури може да се наложи принудително охлаждане или подмяна с по-мощни трансформатори.

Захранващия блок се получи доста компактен. В кутия с размери 11х9х5 см съм монтирал 4-те трансформатора, два изправителни Грец-блока, кондензатор и стабилизатор за 12V, първия кондензатор и резистора на "П"-образния филтър. Само втория кондензатор е в кутията на усилвателя.

Елементите на ламповия усилвател и МР3-плейърът са в кутия с размери 12,5х8х4 см.

Накрая преместих и изходните трансформатори в кутията на усилвателя, за да могат да се използват и други тонколони, макар че най-добре работи с оригиналните високоговорители на радиоточките.

Вместо ЕСС88 може да се използва 6Н23П. Схемата е изпробвана и с 6Н6П с която се получава по-голяма мощност със резистор в катода 82Ω но е необходимо и по-мощно захранване.

Петко Петков, Бургас
21 февруари 2021 година