Лампов усилвател за слушалки с фиксирано преднапрежение
/kn34pc.com/конструкции/...

Усилвателят е изработен като крайно трансформаторно стъпало по ултралинейна схема Фиг.1 Тъй като, не е необходима голяма мощност е достатъчно използването само на една лампа на канал. За преимуществата на ултралинейната схема може да се прочете повече в руското списание "Радио", бр. 11/1958г., стр.42.


Фиг.1

Схемата е избрана с фиксирано преднапрежение за да се избегне кондензатора в катодната верига. Ако източника на сигнал е с възможност за регулиране на изходното ниво е възможно и премахването на потенциометъра на входа. Също в повечето случаи може да се премахне и входния кондензатор, като се замени със съпротивление няколко десетки килоома. Така отрицателното преднапрежение на лампата няма да е опасно за изхода на източника и ще може да се настрои правилния режим на лампата.

Изходните трансформатори са български, за лампови приемници. Самостоятелната изработка на изходни трансформатори за настоящата цел се оказа мисия невъзможна. Обикновено българските трансформатори са изчислени да работят с пентода EL84 ( 6П14П) и затова схемата е дадена с тази лампа. Очакванията са с нея да се получи най-добър честотен обхват разбира се и според възможностите на трансформатора. Така построена схемата с потенциометър за регулиране на преднапрежението, позволява да се изпробват и редица други лампи - пентоди и триоди. Това е причината да монтирам и свържа два вида цокли върху кутията на усилвателя. Схемата е изпробвана с EL84, EL803S, 6П14П, 6П3С, 6П6С, а от триодите с 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П, ЕСС88. Осезателно се забелязва разлика в звученето особено при ниските честоти, като при лампите с по-ниско вътрешно съпротивление Ri възпроизвеждането на ниските честоти е по-добро. Това може да се обясни, ако се разгледат формулите използвани за изчисление на изходните трансформатори и влиянието на Ri върху честотните изкривявания при използване на готов трансформатор.

Като цяло схемата работи много добре, като отлични резултати с изключително приятен звук се получиха с лампата 6П3С.

Стойностите на останалите елементи са подбрани малко по системата каквото се намери, но това не пречи на удоволствието да се слуша качествен звук.

Захранването е осъществено с трансформатор от лампов радиоприемник със средна точка за анодното напрежение Фиг.2.


Фиг.2

Използването на мостов изправител позволява да се получи отрицателно напрежение. Трябва да се обърне по-голямо внимание при изчисление на съпротивителния делител за понижаване на отрицателното напрежение за да бъде то достатъчно за конкретната използвана лампа. Кондензаторите филтриращи това напрежение трябва да са достатъчно високоволтови. Това е от голямо значение, ако захранването и усилвателя са в отделни блокове и потенциометъра за регулиране на преднапрежението е монтиран в усилвателя. В този случай при разделяне на кабелната връзка между двата блока напрежението върху кондензаторите е доста високо. Същото важи при изчисление съпротивлението на светодиода индикиращ наличието на отрицателното напрежение.

Напрежението за отопление на лапите също е изправено с мостов изправител с ток на диодите 10А или повече.

Анодното напрежение е филтрирано с “П”- образен филтър с дросел. За изпробване на схемата с лампи работещи при по-ниски анодни напрежения като 6Н6П и ЕСС88 съм поставил и регулатор с MOS транзистор и защита на 100 mA. Той обаче не е необходим за другите лампи.

Кутията на захранващия блок е от компютърно захранване, като на нея са монтирани и ключета за включване на захранващото напрежение и забавено включване на анодното напрежение.

Усилвателят е монтиран в кутия от някакво зарядно, като е използвана оригиналната стрелкова измервателна система за индикация на анодния ток настроена на максимален обхват 100 mA. Върху кутията на усилвателя е монтиран и светодиод за индикация наличието на захранващо напрежение.

 

 

Петко Петков, Бургас,
7 юли 2011 година