Лампов аудио усилвател за слушалки
/kn34pc.com/конструкции/...

Лампов усилвател по схема, публикувана във www.headwize.com

    Звукът е много добър. Захранването е поместено в отделна кутия. Може да опитате за V1: ЕСС82 или ЕСС81 без да се променя схемата.
Звукът може да ви хареса повече.

Петко Петков, Бургас
1 февруари 2008 година