Лампов стерео усилвател
/kn34pc.com/конструкции/...

Това е един лесен за изработка усилвател по схема от www.dosmen.hit.bg с изключително приятен звук, много отчетливо възпроизвеждане и подчертан стерео ефект.

Изходните трансформатори са от български радиоприемник „Мелодия 10”. За по-голяма механична устойчивост елементите са запоени към малка платка с няколко точки, закрепена към винтовете държащи цоклите на лампите.

Захранващия трансформатор, филтриращия дросел и кондензатори са от руски лампов телевизор. Заедно с диодните изправители за анодно напрежение и отоплението на лампите са обособени в отделен захранващ блок, като връзката с усилвателя се осъществява през 8 пинов цокъл.

Петко Петков, Бургас
18 февруари 2008 година