Лампов стерео усилвател с 6Н9С и 6П3С
/kn34pc.com/конструкции/...

Привържениците на ламповия звук трябва да притежават този усилвател (фиг.1). Автор на схемата е В. Пузанов от гр. Брянск, която е широко коментирана в руските сайтове като: www.msevm.com; www.radiolamp.ru; www.musicangel.ru и др.


Фиг. 1
 


Фиг. 2

Схемата е показана в няколко варианта с лампи 6П13С, 6П7С или 6П3С. Предпочетох варианта с 6П3С.

Монтажът на елементите е обемен, като при показаното на снимките разположение на лампите и ориентация на цоклите се получи прекалено сбит, но в замяна на това всички елементи, които трябва да се замасят, са запоени в една точка, без да се използват допълнителни свързващи проводници.

Разделителните кондензатори са хартиени от лампов телевизор – 0.1 µF / 630V.

За захранване използвам преди това направен захранващ блок с трансформатор от руски лампов телевизор. Филтрацията на анодното напрежение е с двоен П-образен филтър (с по два последователно свързани дросела), което позволява да се използват в схемата филтриращи кондензатори с по–малък капацитет и да се икономисат малко парични средства за закупуване на скъпи кондензатори.

Изходните трансформатори използвани от автора са TW10SE с параметри P=100W, Ra=4kΩ, Iw1=100mA, K=24.

За изработка на подходящ трансформатор могат да се използват ламелите от 3 трансформатора за вертикално отклонение например от телевизор "Пирин", които са по 7.2 см2 за да се направи трансформатор със сечение около 10 см2. Може да се използват и по един от тези трансформатори, но обезателно трябва да се преизчислят и пренавият, като се секционират, както е показано например в книгата "Нискочестотен стереоусилвател".

Ако се затруднявате с изработката на изходните трансформатори, като компромисен вариант могат да се използват фабрични, от лампови радиоприемници, както това е направено на www.msevm.com/retro/02/index.htm с трансформатори от радиоприемник "Ригонда". Данните на изходния трансформатор са показани в таблица 1.
 


Табл. 1

Схемата изпробвах с трансформатори от български радиоприемник "Мелодия 10" със следните параметри: сечение на магнитопровода 5 см2; W1=3200 нав. W2=90 нав. К=35,5. При захранващо напрежение 320V, на анода на 6П3С бе измерено напрежение Ua=275V , на катода Uk=16 V и аноден ток Ia= 74 mA. За Ra от формулата W2/W1=√(Z/(Ra*η )) се получава: Ra≈6000Ω.

Като използваме графиката на анодните характеристики на лампата в триодно свързване, можем да определим положението на работната точка А. Чрез методиката показана на http://andy.kis.ru построяваме товарната права и положението на точки С и D (Фиг.3).
 


Фиг. 3

Съотношението на отсечките АС към АD, характеризиращо нелинейните изкривявания в идеализирания случай е равно на 1. Допустими стойности са до 1.1-1.3. В случая АС / АD = 1.2, което е в границите на приемливото. За изходната мощност от формулите Pout = ((Uamax-Uamin)*(Iamax-Iamin))/8 се получава Pout = 0.94 W.

Най–ниската честота при която честотните изкривявания са с приемливи стойности можем да намерим от формулите за изчисляване на електрическите параметри на трансформатора ("Проектиране и конструиране на радиоапаратури", стр. 264 и 268).

Като заместим с параметрите на трансформатора и Ri = 1700Ω на лампата в триодно свързване се получава fн ≈ 43 Hz в най-лошия случай, т.е. при възпроизвеждане на честоти над получената, имаме един много добре работещ усилвател.

Въпреки малката мощност усилвателят се характеризира с приятен "истински лампов" звук и си заслужава да бъде реализиран.

Кутията е на бързо скована повече като идея с размери 270х170х100мм. Ще бъде много добре ако експериментирате с този усилвател и добавите тук получените от вас резултати.

Петко Петков, Бургас
22 януари 2009 година