Стабилизиран токоизправител 0-20V/2A с разширени възможности
/kn34pc.com/конструкции/...

Стабилизираният токоизправител е по схема от "50 радиолюбителски устройства с линейни интегрални схеми". В книгата е дадено пълно описание на принципа на действие на схемата и вида на печатната платка.

За индикация на изходното напрежение и ток е използвана малка магнитоелектрическа измервателна система. Превключването на режимите на измерване става с ЦК ключ с два превключващи контакта. Допълнителното съпротивление при измерване на напрежение (обхват 0÷20V) и шунта при измерване на ток (обхват 0÷5A) се изчисляват в зависимост от тока на измервателната система.

За разширяване възможностите на токоизправителя от захранващия трансформатор е изведено променливо напрежение 12V (желателно е от отделна намотка 12V 2A) на букси с означение Р за захранване на 12 волтов поялник и 12V изправено нестабилизирано напрежение на букси с означение D за захранване на 12 волтова постояннотокова дрелка.

Петко Петков, Бургас
26 февруари 2008 година