Захранващи устройства - идеи за конструктивно оформление
/kn34pc.com/конструкции/...

Много от любителските конструкции по принцип остават леко недовършени поради липса на подходящо място или кутия, в която да бъдат монтирани. Оттам и неудобството за дълговременното им използване. Предлагам няколко варианта на захранващи устройства, които според мен са достатъчно удобни за ползване в ежедневната радиолюбителска дейност.


1. Изправител за зареждане на акумулатори

Използвал съм зарядно за лаптоп 19 V / 3,95 A. Макар че не се препоръчват този вид захранвания за зареждане на автомобилни акумулатори поради липса на десулфатизация, при аварийни ситуации ще бъде много полезен. Малкият размер и тегло е предимство при съхранението му в автомобила или у дома. Размери: 130 х 50 х 32 mm.


Направени са следните преобразувания:

1.1. Буксата за захранване се разпоява, а захранващия кабел се запоява директно към платката.

1.2. В кутията платката се завърта на 180 градуса (спрямо късата страна).

фиг.1

 По този начин се оформя място за монтиране на потенциометър и индикатор на напрежение. Това разбира се може да стане само при захранвания с букса, разположена странично, а не в средата на късата страна.

1.3. Потенциометър със стойност 200 kΩ и последователно свързан към него резистор 120 kΩ се запояват към плюса на изходното напрежение от едната страна, а от другата: към краче 2 на интегралната схема (в случая на моята платка) DAS001,

фиг.2. Интегрална схема DAS001

която участва във веригата за регулиране и стабилизиране на изходното напрежение. По този начин с тези стойности на резистора и потенциометъра изходното напрежение може да се регулира в границите от 12,9 V до 16,3 V.

 

фиг.3

1.4. Индикаторът на напрежение се запоява с подходящи кабели с щипки към изхода на изправителя. Индикаторът е DC LED-сегментен волтметър с двупроводна схема на свързване и ниска цена. Изправителят е готов за използване. Изпробван е за зареждане на акумулатор 60 А/ч.


2. Регулируемо захранване 1,2 .. 24 V / 2 A
 

В кутия с размери 110 х 90 х 50 mm са монтирани импулсно захранване 24 V и DC/DC конвертор, чрез който изходното напрежение може да се регулира от 1,2 V до 24V (на практика до 23,9V). Конверторът е изпълнен с интегрална схема LM2596 и осигурява ток 2А. Към платката има и цифров волтметър с възможност за показване на входното или изходното напрежение. В случая е поставен в режим на показание на изходното напрежение.

Платката на конвертора е закрепена към капака на кутията, в който е изрязан отвор за индикатора на напрежение. За да се прикрият недостатъците на изрязания отвор съм поставил декоративно капаче от открит електрически контакт за ел. инсталация. На капака са монтирани още и двете букси за изходното напрежение и потенциометрите за грубо и фино регулиране. Потенциометрите са свързани последователно, като стойността на единия се избира около 10 пъти по-малка от другия. Премахнат е оригиналния тример-потенциометър за регулиране на напрежението от платката и на неговото място са свързани двата потенциометъра.

фиг.4. DC/DC converter


3. Регулируемо захранване 1,4 .. 19 V / 3,5 A

Тук отново е използвано захранване за лаптоп 19 V, но с по-голяма мощност, с възможност да отдаде до 4,74 А. DC/DC конвертора е по-мощен с интегрална схема XL4016. При този конвертор има възможност да се регулира както изходното напрежение, така и да се ограничава изходния ток до определена стойност. Настроил съм го на 3,5 А.

Кутията е с размери 135 х 75 х 80 mm и е съставена от две кутии без капаците, поставени една срещу друга за получаване на по-голям обем. Към дъното на едната кутия е монтирано импулсното захранване от лаптоп, по средата, на платка от нефолиран гетинакс е закрепен конвертора, а в другата кутия която служи за лицев панел са монтирани индикатора за изходното напрежение и ток, потенциометъра за регулиране на изходното напрежение и буксите. Тук съм използвал многооборотен потенциометър, свързан на мястото на оригиналния тример потенциометър.

Вторият тример потенциометър на платката на конвертора е за ограничението по ток и е настроен на 3,5 А .

Свързването на отделните елементи се вижда на фиг.5:

фиг.5


4. Захранване с регулируемо и фиксирани напрежения

На снимките са показани предния и задния панел на захранващото устройство. Използвано е компютърно захранване АТ 250 W. При този тип захранване остава повече свободно място в кутията за монтиране на допълнителни устройства. Кутията е метална от фабричен токоизправител и все още се продава по магазините. Размерите са 205 х 85 х 125 mm и в нея с големи усилия се побира платката на компютърното захранване.

Регулирането на напрежението се извършва отново с DC/DC конвертор с XL4016, свързан към 12 V и всички елементи свързани с него са изведени на предния панел.

фиг.6

Светодиодите LED1 и LED2 служат за индикация на напрежението преди и след DC/DC конвертора. На буксите В1 и В2 е изведен плюса, а на В3 и В4 - минуса или масата на изходното напрежение. На индикаторите А и V се отчита изходния ток и напрежение. Потенциометърът Р1 е за настройка на ограничението по ток, а Р2, който е многооборотен - за настройка на изходното напрежение.

На задния панел са изведени само фиксирани напрежения.

фиг.7

В лявата част са монтирани ключа К1, който е за включване на захранващото напрежение и К2 - за включване на допълнителен токоизправител за получаване на високо напрежение за захранване на лампови устройства. Напрежението на този токоизправител е изведено на букси В1 и В2, а светодиода LED1 показва наличието му. Изпълнен е с импулсен трансформатор, свързан като повишаващ и бързи диоди FR308.

Поради липса на по-удобно място в непосредствена близост е монтирана USB букса, захранена с 5 V и може да се използва само за зареждане. По средата на панела е монтиран вентилатор. Размерите му са 40 х 40 х 10 mm. В дясно са изведени стандартните напрежения за компютърни захранвания 12 V, 5V и 3,3 V с една особеност, че тук напрежението 3,3 V се получава от допълнителен малък конвертор, изпълнен с XL4015E1. Настроен е точно на 3 V, тъй като много електронни устройства се захранват с това напрежение.

LED2 и B3 са за 12 V, LED3 и B4 за 5 V, LED5 и B5 за 3 V, а LED4 и B6 - за минус или маса. Свързването на елементите може да се види на фиг.8:

фиг.8

Като допълнение: няколко автомобилни лампи които служат за товар при изпитания и работа със захранващи устройства. Монтирани са върху кутия с размери 125 х 80 х 25 mm.

Фасунгите са изработени от тъй наречените капи за водопроводна инсталация. Ключетата са за избиране мощността на лампите (21W или 5W) и комбинациите на свързване. Една от лампите е за 24 V, а останалите - за 12 V. По този начин могат да се използват като товар за захранвания до 36 V.

Схемата на свързване е показана на фиг.9:

фиг.9

Петко Петков, Бургас
12 март 2022 година