Любителски осцилоскоп
/kn34pc.com/конструкции/...

Това е схема на нещо позабравено в днешно време и в същото време твърде полезно за колеги от бранша с не толкова добри финансови възможности.

Схемата е много лесна за повторение, дуракоустойчива и най-важното - много евтина (с изключение на тръбата).

Който желае може да опита.
 


Технически характеристики:

Честотна лента: 0-3MHz, неравномерност 10% (0-10MHz при неравномерност 30%) при входно съпротивление 1 МΩ, 15 pF.
Чувствителност по Y: 10 mV/cm (10 mV/cm, 100 mV/cm, 1 V/cm, 10 V/cm) при крайно ляво положение на Р1, при крайно дясно – отслабването е три пъти

Развивка: калибрирана – 500nS-100mS /дел (при времезадаващ резистор 240 Ω към S2 – 100 nS)
Синхронизация: само от изследвания сигнал.
Консумирана мощност ≈ 7W
Габарити: 140 х 140 х 45 мм
Маса: 0.8 кг


Конструкция:

Трансформатор Т1 (мрежови филтър) – феритен пръстен 12 х 6 х 6, m = 2000, 2 х 30 навивки ПЕЛ 0.4 бифилярно;
Трансформатор Т2 – феритен магнитопровод Ш7, с просвет 0.5 мм между двете централни сърцевини, m=2000?3000: W1 – 600 нав.     ПЕЛ 0.1; W2 – 10 нав. ПЕЛ 0.1; W3 – 70 нав. ПЕЛ 0.2; W4 – 350 нав. ПЕЛ 0.08; W5 – 445 нав. ПЕЛ 0.06; W6 – 14 нав. ПЕЛ 0.2


Забележка: Броят навивки на W3,4,5,6 е даден ориентировъчно, с 10% по-високо от необходимото напрежение (заради стабилизаторите). Оптималният вариант е да се навият W1 и W2 и още една контролна намотка Wх с 10 навивки, включва се захранването и по напрежението на Wх се уточнява окончателно броят навивки на волт – при различна големина на просвета между двете централни сърцевини се променя и изходното напрежение. След окончателното навиване на W3,4,5,6 целият трансформатор си залива с горещ церезин, в краен случай – с горещ, леко разреден електротехнически лак.


Ориентировъчна консумация: +30V – 45 мА; +150V – 8 мА; - 400V – 0.5 мА;
Отопление на тръбата: 300 мА.

Транзисторът BU508 (BU426, BUT11A, KSE13007) се монтира на радиатор ≈ 10 см2;
С промяна на съотношението на R1 и R2 се регулира нивото на трионообразното напрежение от генератора (размер по «Х»);
Резисторите, означени с «*», се подбират при настройката на указаните напрежения;
Потенциометри – 0.33W (Р3-фокус и Р4-яркост); 0.25W (Р1-усилване по «Y» и Р2-честота на развивката плавно);
С превключвателя S1 се променя периода на трионообразното напрежение х1000;

Използваната схема за синхронизация работи устойчиво при нива на изследвания сигнал (от резистора към емитера на драйвера по Y) 50 mV-30V, с което отпада необходимостта от потенциометър за ниво на синхронизацията. При отсъствие на входен сигнал по Y генераторът преминава автоматично в автоколебателен режим.

С тримера Р5 се центрова изображението по Y.

Използваната тръба е 3ЛО1И, но при промяна на анодните напрежения може да се използват 6ЛО1И, 5ЛО38И, 7BQ12 и подобни, под 70 мм екран – в противен случай трябва да се използва по-мощен захранващ блок (показаният на схемата е до 20W).

В оригиналната конструкция поради металната (с дебелина 1 мм) кутия и отсъствието на 50Hz трансформатор тръбата 3ЛО1И е екранирана със правоъгълна "тръба" от силициева ламарина 0.55 мм., което е напълно достатъчно.

Типът на транзисторите и диодите не е критичен, важно е да се спазят изискванията за преходна честота, максимално напрежение и мощност. В токоизправителната част (вторичните намотки на Т2) задължително трябва да се използват ВЧ (Шотки) диоди с максимален прав ток поне два пъти над консумирания от съответната верига.

При необходимост от по-мощно захранване може (но се увеличават габаритите) да се използва схемата по-долу:
 

Мощност: 35W
Честота на преобразуване: 30-60 kHz (зависи от капацитета на кондензатора към W1 на Т1)
КПД: 74% при ток до 2А и 63% при ток до 4А

Преобразователят е предназначен за мрежово (220V) захранване при напрежение 9.2 V, ≤ 3А . Схемата има защита от късо съединение на изхода – при нулево напрежение на изхода ("късо") обратната връзка на автогенератора (W1 на Т1) се нарушава и генерацията се срива до отстраняване на неизправността.

Трансформаторът Т1 е навит на феритен пръстен 10 х 6 х 6, m = 2000; W1 – 60 навивки;  W2, W4 – по 15 навивки;
W3 – 3 навивки, всички намотки са навити с проводник ПЕЛ 0.15.

Трансформаторът Т2 е навит на феритен пръстен 28 х 16 х 9, m = 2000; W1 – 250 навивки с проводник ПЕЛ 0.25;  
W2, W3 – по 22 навивки с проводник ПЕЛ 0.56. Между W1 и W2,3 трябва да се постави надеждна изолация (например тефлонова лента).

Мрежовият филтър е навит на феритен пръстен 20 х 12 х 6, m = 3000, 2 х 45 навивки ПЕЛ 0.4, бифилярно.
Диодната сборка BYQ28E трябва да се постави на радиатор (с размери в зависимост от тока). Транзисторите нямат нужда от радиатори.

В преобразователя може да се използват произволни транзистори със същите или близки мощности и напрежения.

Юли Генадиев
19 февруари 2008 година