Тонкоректор
/kn34pc.com/конструкции/...


 

Интересен тонкоректор (при това - с един потенциометър за двата канала). В горно положение на плъзгача на потенциометъра се увеличава нивото на ниските честоти (при това нивото на средните и високите е неизменно) , а в долно положение – високите честоти (при това нивото на средните и ниските е неизменно)

(За база са използвани схеми от "Funkschau", "Radioamater", "Funkamateur" от 70-те)

Юли Генадиев
22 март 2008 година