Arduino-управление на модел на танк Т200
/kn34pc.com/конструкции/...

Част I
Част II

Част III
 

Част I

Посвещавам тази статия на моя приятел Николай Др. Николов, с когото направихме много устройства в моделистиката в младежките ни години.
 

Още със завършването на моя експеримент за управление на постояннотоков мотор с драйвери L9110 и MC33152, описан в статията "Arduino-управление на постояннотоков електромотор с H-Bridge драйвер" ми хрумна идеята да развия създадения вече скеч в програма за управление на два мотора. Естествено, това продължение на експеримента позволява задвижване на робот и изпълнение на повече команди от вече описаните.

Не след дълго се захванах с доработката на скеча, добавих още един драйвер и още един мотор. Бързо и лесно повторих част от командите, които позволяваха това, но се затрудних с командите за завой наляво и надясно. Затруднението беше за кратко. След което чрез няколко реда в скеча обърнах посоките на двата мотора, добавих нови бутони за управление и резултатът вече беше налице. Промяната на посоките осъществих като включих в скеча допълнителни състояния на командите SWITCH ... CASE.

След като завърших основната част на програмирането, включих два мотора и експериментирах резултата. Всъщност интересната част за мене беше обръщането на посоките на въртене на двата мотора. Резултатът беше повече от очевиден. Тогава се замислих за добавяне на команди за скорост на въртене (движение).

Признавам си тази част от скеча ми отне две седмици. Не бях правил никога подобни експерименти, но с упоритост всичко се постига. Така добавих още два бутона (двата в левия долен ъгъл на снимката в ляво) с които постигнах това управление. Определянето на стъпките, през които се променяше скоростта, ми отне много малко време и така получих пет скорости на задвижване, като при първоначално включване на платката Arduino скеча придава стойност малко над половината от скоростта на въртене на моторите, а обхвата на промяната е от 160 до 240 нива (160-180-200-220-240).

Експериментите с двата мотора извърших като монтирах всички модули на един малък бредборд, който се оказа достатъчен. Управлението и софтуера се извършваше от платка Arduino UNO R3. Захранването на целия комплект е с 12V постоянно напрежение, което позволява консумация до 2А.

Припомням, че драйверите на H-Bridge MC33152 позволяват захранване в интервала 6,5V ÷ 18V и максимален ток на консумация до 1,5А. За мен тези параметри бяха достатъчни, тъй като позволяваха захранване на конструкцията с батерия с напрежение 12V, която дори при спад на напрежението до 7V щеше да задвижва моторите. От друга страна напрежението на батерията, захранването на моторите и входното максимално напрежение на платката Arduino са еднакви - също 12V, като по този начин предвиждах да използвам само един единствен източник на захранване.

Всички експерименти, свързани с промяна в програмния код, но най-вече добавените команди за обръщане посоките на въртене на моторите и скоростта, направих на конструкцията, видна на по-горните снимки. Необходимостта двата мотора да се въртят в противоположни посоки дойде от желанието ми да осъществи на практика задвижването на едно шаси на робот. Точно затова, предвидих в кода промяна на скоростта като си представях как робота се движи по-бързо или по-бавно. Казаното до тук може да се види в скеча "Tank_OK.ino", приложен в архива.

Дали на шега или е истина, но често се казва, че татковците често купуват на децата си играчките, които самите те харесват!? И аз не знам как ми хрумна да използвам този скеч за управление на танк, но идеята узря изведнъж, именно защото скеча е изключително подходящ, управлявайки два мотора, съответно управлявайки две задвижващи колела с две вериги. Ето така се зарових в интернет и не след дълго намерих доста модели на танкове. Избрах си един, който намерих като подходящ за моите цели и го поръчах. Естествено от Китай. След две седмици пратката пристигна, а вътре в нея в няколко пликчета имаше безброй "джуджавки", тоест пристигна в разглобено състояние. Сглобяването на модела обаче, се превърна в елемент от малкото щастие да притежаваш красива играчка. След няколко вечери упорит труд ламарините, колелцата и винтчетата придобиха ето този вид:

В процеса на механичното сглобяване на модела установих, че обтягането на веригите е от съществено значение за лекотата, с която моторите ги задвижват (натоварването на моторите в следствие на триенето). Обаче се оказа, че и китайския производител е предвидил този проблем като в конструкцията осите на водещите колела на веригите бяха направени с шлицове, които позволяха регулиране на опъна. Естествено, това не става само визуално, а чрез измерване на тока на консумация едновременно на двата мотора и чрез регулиране на опъна на веригите се постига еднаквост. Това от своя страна позволява една и съща скорост на въртене на моторите и задвижване на веригите. Все пак нека да отбележа, че аз избрах модел на танк, изработен от метал, с доста сериозна външност, а не пластмасов евтин боклук, който едва ли щеше да издържи повече от няколко дни. Целта ми беше да направя няколко експериментални конструкции с това метално шаси.

След като сглобих шасито на танка и настроих моторите, не се сдържах да го изпробвам в движение и с два достатъчно дълги проводника, свързани към двата мотора, подадох захранване и шасито се задвижи. Удоволствието от движението и силния метален шум е изключително! Почти като истински танк! След това чрез регулиране на захранващото напрежение от нула до 12V определих интервала, в който шасито може да преодолява препятствия с наклон < 30 градуса (почти в реални условия). Оказа се, че долната граница при която шасито има стабилно движение е 7,5V. Това е от огромно значение за нивото на разряда на батериите, при която стойност платката Arduino все още щеше да работи според техническите данни (7V-12V).

Но в програмния код аз не променям напрежения, а коефициента на запълване. Както ще забележите на схемата, видна по-долу, моторите са свързани към цифровите ШИМ изводи на платката Arduino. Но независимо от това, промяната на напрежението е един от параметрите, които трябва да осигурят движението на машината. От друга страна, в кода поставям начално състояние на коефициента на запълване за ШИМ около 70% с което скоростта на моторите позволява намаляване и увеличаване, както споменах в началото в пет стъпки. Някой би могъл да пожелае да промени тази стойност (например на 128 - в средата) и с това ще осигури намаляване на скоростта до пълно спиране на машината. Разбира се тази последна възможност, която съм включил в кода е една "глезотийка", която позволява на човешкото око да се радва на модела, който по този начин се доближава максимално до оригинала.

На следващата цветна модулна схема ви представям свързването на отделните елементи и блокове:


tank_ok [zip,ino,fzz,jpg][312kb]

В паралел на изводите на моторите може да се включат керамични кондензатори със стойност 47nF, които на горната схема не са показани. Те имат за цел да филтрират искренето на контактите на ротора и до известна степен повишават шумоустойчивостта на схемата. При наличие на качествени елктромотори необходимостта от тях може да отпадне. Аз, например, не съм включвал филтрови кондензатори.

В реда, в който бутоните са показани от ляво на дясно, задават следните команди:

    - наляво (върти лявата верига назад, а дясната напред)
    - надясно (върти лявата верига напред, а дясната назад)
    - намаляване на скоростта
    - увеличаване на скоростта
    - назад: старт, стоп
    - напред: старт, стоп

Подредбата им по функции не е била целенасочена, а позволява какъвто и да е избран порядък. Командите се подават чрез натискане на бутоните - подаване на логическа "0" на входовете на платката Arduino.

Следващата стъпка при осъществяване на проекта беше свързването на електронната част с шасито и неговото задвижване. Тази приятна задача се оказа лека и бърза и след около час прототипа на модел на танк се получи. На следващите снимки може да се видят изглед отпред и отзад на шасито:

А тук, по-долу изглед от страни и отгоре:

И накрая остана включването на батерията и натискане на бутона Старт. Шасито се задвижи, издавайки метален звук, наподобяващ шума от движение на танк. Но се започна едно тичане след него из стаята и натискане на бутоните за различните команди. Но удоволствието беше пълно. Напред, а после назад. След това въртене наляво, надясно. Промяна на скоростта по-бързо и по-бавно.

Но остана един елемент на неудовлетворение - трудния достъп до командите когато шасито беше в движение. Е, все пак не е и чак толкова атрактивно. Ето така реших да направя конструкцията на модела радиоуправляема (щях да се спася от тичането след нея). Разбира се, точно това щеше да я направи много по-атрактивна. Набързо закупих модули приемник и предавател на честота 433 MHz и две интегрални схеми енкодер и декодер. Целта ми беше с най-малко елементи и средства да направя управлението на танка дистанционно. Модулите осигуряваха четири канала за управление, а за моята конструкция това са основните команди - напред-назад, стоп, наляво-надясно. Но докато осъществявах на бредборд импровизирано дистанционно управление на модела на танк по радиоканал на честота 433 MHz, попаднах и на други принципни схеми за тази цел, които позволяваха управление с осем команди (припомням, че моя образец е с шест команди). Е, разбира се, не всичко може да се осъществи за "нула" време и ги оставих за близкото бъдеще. Ето така, временно елиминирах дистанционното управление на скоростта.

Но ето модулите, които използвам:

От практическа гледна точка, премахнах бутоните от бредборда, върху който бях осъществил връзките с платката Arduino и ги преместих на друг бредборд 440 pin-а върху който осъществих схемата на предавателя на дистанционното управление, което имаше за задача да изпраща четирите команди до шасито на танка. Приемникът монтирах на бредборда на танка и той имаше за задача да приема и дешифрира тези команди като ги подава на същите пинове, на които бяха свързани преди промяната бутоните. Тоест, изградих предаване на командите на бутоните по радиоканал.

За тази цел освен радиочестотните модули ми бяха необходими още две интегрални схеми комплект енкодер-декодер, така че чрез енкодера се кодираха командите от бутоните, а в приемната част чрез декодера те дешифрираха и отправяха към пиновете на Arduino платката. Представям конструкцията лесна за изпълнение, но в нея има доста логика. Например, в оригиналния програмен код на Arduino бутоните подават команди като дават цифровите пинове към маса. Следователно при сглобяване на модулите за радиоканала, приетите от предавателя команди също трябва да бъдат активни при ниво от "1" към "0". По този начин се спрягат съответните логически нива, в противен случай рискуваме платката Arduino да не изпълнява приетите команди. Причината затова е, че цифровите пинове са закачени чрез командата PULL-UP към високо ниво.

Следва принципната схема на свързване на елементите на предавателя и приемника, чрез която се осъществява дистанционното управление:

Както виждате, изходите на приемника D0, D1, D2 и D3 са съответните команди, които директно се подават към цифровите пинове на Arduino. Приемникът се захранва с напрежение 5V, което се взема от извод +5V на платката Arduino, а предавателят се захранва от батерия 6F22 / 9V, независимо, че на схемата е отбелязано по-ниско напрежение, енкодерът допуска захранване до 12V.

А ето промените във връзките между бредборда и платката Arduino в приемната част върху шасито на модела на танк:

Вероятно ви прави впечатление, че на бредборда има включени електролитни и керамични кондензатори. Погледнете принципната схема по-горе и ще забележите, че на нея е отбелязан само кондензатора С = 0,01µF, а аз съм добавил електролитен кондензатор със стойност 220µF/16V. Все пак, имал съм предвид, че четковите електромотори са сериозен източник на смущения, искрене в следствие на триенето на четките по колектора на ротора. В първия момент на пуска не бях свързал нито антени към предавателя и приемника, нито филтриращи кондензатори, като покритието по обхват беше в рамките на една стая. В следващия момент добавих антени и покритието се разшири до стабилно предаване на командите от предавателя от съседната стая, а на края поставих филтриращите кондензатори просто за да ги има или просто защото взех предохранителни мерки така, както пише в "дебелите" книги.

На следващите снимки е показано импровизираното дистанционно управление:

Както се вижда, захранването на предавателя се осъществява от батерия с напрежение 9V, която е достатъчна по капацитет предвид на консумирания ток. По-важно е, според мене, правилното оразмеряване на дължините на антените на предавателя и приемника. Независимо, че използвах импровизирани антени от проводници, дължината на антената е съобразена с дължината на вълната на основната честота на радиоканала - 433,92 MHz. Тази честота отговаря на дължина на вълната 691 mm. Антените би следвало да бъдат равни или кратни на тази дължина. Скъсените антени могат да бъдат с дължини: 691 mm, 345 mm и 173 mm. За тези дължини следва антените да са съгласувани. Аз използвам антена за предавателя с дължина 172 +/- 2 mm и антена за приемника 342 mm +/- 2 mm. В интернет сайтовете с публикации описващи използване на радиоканал на същата честота колегите дават размери на антените 17 cm за предавателната и 34 сm за приемната.

Един много по-лесен начин да приложите радиоуправление е като използвате готов четири канален модул за управление на гаражни врати. Същият се продава като комплект дистанционно управление с четири бутона и платка-приемник:

Този комплект се предлага на честота 315 MHz, като дистанционното управление е напълно изграден модул с телескопична антена, докато дължината на антената за приемника трябва да се изчисли по познатата формула за дължината на вълната и би могла да бъде - 475 mm или 240 mm, последната е четвърт вълна.

Изводите на приемника са изведени на рейка и са обозначени на платката с бял печат:

Захранването е 5V и може да се вземе от платката Arduino, а изводите D0, D1, D2, D3 са цифровите изходи, които се свързват към цифровите входове на Arduino и чрез които се осъществява управлението НАПРЕД-НАЗАД-НАЛЯВО-НАДЯСНО. Но преди да свържете модула трябва да знаете, че командите в моя скеч, постъпили от бутоните дават съответните цифрови входове към маса, тоест от високо към ниско ниво, докато командите на този модул са от ниско към високо. Това означава, че трябва да преработите тези команди в скеча просто като замените състоянията на бутоните вместо "LOW" с "HIGH".

В архива към статията е приложен и програмния код. Основната част от него е обяснена в статията ми "Управление на постояннотоков мотор с H-Bridge драйвер". В този скеч има доста разлики, свързани с едновременното управление на два мотора, както и с лека оптимизация на програмния код, тъй като оригиналния, от който произхожда, беше с доста повторения на команди за да съм сигурен в изпълнението им.

***

Част II

Пътят на експеримента:

Изминах дълъг и труден път докато стигнах до свързването на две платки Arduino по радиочестотен канал. Трябваше да прочета много теми и експерименти, публикувани в интернет (виж "Литература"). Но бях се амбицирал след като реализирах дистанционно управляем модел на танк. Тръпката се оказа много жива. И ако в статията в Част I радиоуправлението беше осъществено чрез специализирани интегрални схеми енкодер-декодер HT-12E/D, съвсем естествено, бързо стигнах до идеята за свързване на две Arduino платки чрез радиоканал.

От проучванията ми в интернет пространството се запознах с много проекти: едни, осъществени с блутут-модули, други с безжични, трети с трансивери на 2,4GHz. Срещнах и много комбинации на управление например като: управление от компютър чрез блутут-модул, управление с дистанционно, или управление чрез смарт-телефон с OS Android. Но за всички крайният резултат беше управление на една платка Arduino от разстояние.

След като се ориентирах в интернет пространството за начините на предаване на данни, а именно превръщане на скеча на предаващата платка Arduino в сериен поток от данни, предаването му чрез ASK (Amplitude Shift Keying), приемането и декодирането им от приемащата платка Arduino, която изпълнява подадените команди. Информацията за начина на обработване на сигнала при използване на ASK e многообразна, но най-просто може да се опише чрез поток от "1" и "0", които модулират ВЧ генератора на предавателя, излъчват се, приемат се от приемник, на чийто изход след детектирането се получава същата поредица от импулси. За целта най-евтини отново се оказаха радиомодулите предавател-приемник на 433,92 MHz (или 315 MHz).

От различните проекти на същата тематика, които разгледах в интернет, ми направи впечатление използването на няколко библиотеки, които позволяваха свързването на две Arduino платки. Такива например са:

    - VirtualWire
    - RC Switch
    - RadioHead

    и други.

Някои от авторите с по-голям опит в програмирането са създали свои собствени библиотеки, каквато е например ardubottom.h. Но аз съм начинаещ и трябваше да се възползвам от чуждия опит. Така започнах да "опитвам" различни проекти на принципа "copy-paste". Реализирах 5-6 проекта на други автори, но ударих на камък – нито един не даде резултати в моята домашна лаборатория. И така след близо месец неуспешни опити се поразговорих с Веско, мой приятел и колега, който ме посъветва да започна с най-простичките примери като BLINK. Но аз вече бях преминал по този елементарен път и реших, че по-скоро е редно да спра за известно време, да отпочина и след това да се съсредоточа в последователното осъществяване на един проект и ако се налага, да се опитам да преработя програмния код съобразно моите изисквания.

Като за начало реших да започна всичко отначало, да препрочета отново написаното в интернет и да потърся грешките, които съм допуснал (или друг е допуснал). Така се съсредоточих върху "новото" начало в управление на серво-машинка по радиочестотен канал на 433MHz. Отново прочетох статията на руския колега Мелников, след това я препрочетох, но не намерих заигравки или скрити подводни камъни. Казах си – няма причини да не тръгне, нахъсах се и подготвих две Arduino платки на два отделни бредборда – по един за всяка (предавател и приемник):
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използваните Arduino платки трябва да бъдат базирани на процесора ATMEGA328, каквито са Arduino Uno R3 или Arduino Nano V3. Тази забележка не е случайна. В първите си експерименти аз се сблъсках с този феномен. Заради по-малките си размери аз си бях закупил две платки Arduino Micro, базирано на процесор ATMEGA32U4. Но с него ударих на камък – програмните кодове за сериен трансфер не работеха поради различните инструкции на процесора. Това беше една от допуснатите грешки – моята грешка.

Поради горната забележка, започнах новите си експерименти с Arduino Nano 3.0. Монтирах платките върху два бредборда, направих съответните кабелни връзки. Проверих още няколко пъти монтажа за грешки и след като се уверих, че такива няма, заредих поотделно платките със съответните скечове за предавателя и приемника и-и-и-и-и-и до тук. Зареждането на скеча на приемника прекъсна със съобщението:

    "Error compiling bord Arduino Nano".

Бях наистина изненадан, тъй като бях спазил всички инструкции на Мелников.

Започнах да разсъждавам, да оглеждам скеча за грешки, както мои, така и на автора. Разбих скеча на по-малки части, започнах ръчно да вписвам ред по ред командите и изведнъж отново получих същата грешка. Така установих, че в изтеглената от интернет библиотека ServoTimer2 има проблем. Изтеглих и друга, но резултатът беше отрицателен. Тогава внимателно прочетох забележките по форумите и ми направи впечатление, че очевидно библиотеката е създавала такива проблеми и на други любители, тъй като беше отбелязано, че програмния ред:

    typedef uint8_t boolean;

трябва да се премахне. Отворих файла с Notepad и го демаркирах:

    //typedef uint8_t boolean;

И с това кратко действие скечът заработи:

Този, който би искал да експериментира свое устройство за управление на серво-машинка може да намери в архива скеча с името: 2016 Virtual_Wire_ServoTimer2
Този експеримент имаше за цел да се уверя в работата на библиотеките и естествено в осъществяването на комуникация между двете платки Arduino. Но за моите цели управлението на серво-машинка не беше необходимо. По-скоро трябваше да се съсредоточа върху управление на два мотора, такова, каквото описах в Част I на едноименната статия. С това щях да запазя функционалността на вече създадения модел на танк.


Осъществяване на идеята:

Всъщност, сигурно си задавате въпроса защо е необходимо да се опитвам да направя радиоуправлението чрез Arduino платки, след като вече съм го направил със специализирани интегрални схеми енкодер-декодер. Да, защото първоначалната идея беше да свържа две Arduino платки по радиоканал, а създадения вече модел на танк е особено подходящ за случая. В интернет пространството срещнах проект, който можеше да ми бъде полезен. Същественото отличие от моя замисъл беше, че авторът управлява серво-машинка и мотор, докато в моя проект серво-машинката е излишна, а моторите са два. В замяна на това, трябваше съществено да преработя програмния код управляващ приемника (танка) за да осигуря необходимите команди за движение. За да запазя първоначалната функционалност на танка, новия проект трябваше да изпълнява същите команди:

    - СТОП
    - Напред
    - Назад
    - Наляво
    - Надясно

И ако в Част I командите се подаваха чрез бутони, тук ще използвам джойстик, с което ще имитирам в голяма степен фабричните радиоуправляеми модели. Ето схемата на свързване на предавателя:

Батерията, която използвам за предавателя е 9V блок 6F22, акумулаторна, 280 mA/h. За експериментите тя е достатъчна по капацитет, но имайте предвид, че консумацията на Arduino Nano е около 30-33 mA, което предполага по-бързото й изтощаване при по-интензивна употреба.

На следващата схема са дадени електрическите връзки в приемника. Приемната част също се захранва с батерия с напрежение 9V, но докато в предавателя използвах малка блок батерия 6F22, тук поради по-голямата консумация на ток (до 1А) използвам 6 бр. х 1,5V батерии размер AA. В схемата по-долу съм използвал готов модул Motor Shield с ИС L9110, чието максимално захранващо напрежение е 12V. Модулът може да се замени с друг подобен, със захранващо напрежение не по-ниско от 6V, тъй като това напрежение е най-ниското, при което Arduino платката може да работи. Връзките на модула нарочно не са означени с номера на използваните изводи тъй като може да се използват и какви да са други подходящи модули: TB6612, L293, L298 или Motor Shield за Arduino. Препоръчвам преди да направите промени в конструкцията да изпълните всички стъпки така, както съм ги описал (поне аз така правя, когато повтарям чужда конструкция).2016_ardu_2_motors [zip,ino,h][3kb]

Програмните кодове за този проект са два, по един за предавателя и приемника. Използвам програмния код за предавателя без да съм нанасял в него промени, докато в кода на приемника съм направил съществени промени – премахнал съм серво-машинката и съм добавил няколко команди с които робота придобива предварително плануваната функционалност.


Кратко описание на предавателния код:

Преди всичко той обхваща инструкции, чиято цел е да поставят параметрите на джойстика по "Х" и "Y" координати. Изпращането на данни към приемника се свежда до изпращане на няколко символи F, B, L, R, N. Тоест, именно в това е хитростта на кода – всяка буква (символ) носи в себе си команда. Тези символи се групират в сериен изход и се изпращат през pin1 – TX, за който е свързан предавателя. Серийната поредица се излъчва непрекъснато и се приема от приемника. Предавателният код е включен в архива с името: "_433MHz_RC_Car_Joystick_TX".


Кратко описания на приемния код:

Приемника се свързва към pin0 – RX на Arduino платката, през който серийния формат данни влиза в платката за обработка. Скечът разпознава символите, изпратени от предавателя F, B, L, R, N и към всеки един от тях прикрепя малък скеч, с който се изпълнява определена команда. За целта отново използвам Arduino IDE командата SWITCH … CASE. Всеки символ е отделен CASE. Символите имат следните значения F – Forward, B – Backward, L – Left, R – Right, N – Nowhere (последният е СТОП). Всеки един CASE съдържа комбинация от втора степен на двата мотора: включен / изключен мотор.


Ще онагледя с два примера значението на казаното:

Ако приемника получи символ "F", CASE изпълнява командите "включен ляв мотор" и "включен десен мотор". Тоест, движението е напред - FORWARD. Няма да описвам всички CASE команди, но ще се спра на още една – например ляв завой "L" – Left. Логично при изпълнението на тази команда предадена със символа "L" командата CASE изпълнява следната функция: "спира ляв мотор" и "включен десен мотор". По описаните два начина са изградени и другите CASE команди с които се осигурява движението на робота надясно и назад. Приемателния код е включен в архива с името: "_433MHz_Mot_Only_Reciever".

А сега няколко практически съвета за инсталиране на библиотеката ardubottom.h :

Библиотеките най-общо казано са системни или локални.

Системните библиотеки се инсталират в IDE чрез менюто Sketch => Include Library => Add .ZIP Library … Инсталираната библиотека попада в IDE папката "libraries"’. Системните библиотеки се включват в даден скеч с: #include <Servo.h>.

Локалните библиотеки се добавят във формата на файл във фолдера, в който се намира скеча. След това в прозореца IDE на стартирания скеч се добавя нов прозорец, в който се извиква библиотеката. Локалната библиотека се включва в скеча с "#include "Servo.h". Разликата е в употребата на стрелки или кавички. Ето порядъка на инсталация на библиотеката ardubottom.h за този скеч:
 

Неправилната инсталация на библиотеките може да доведе до грешка при проверка на скеча "Error compiling bord Arduino Nano". Това съобщение за грешка не отразява правилно причината. То не дава представа за причината на грешката – в скеча или в библиотеката. Но когато библиотеката е инсталирана локално, функцията "проверка" проверява не само скеча, но и библиотеката и с подчертаване с жълт цвят може да даде по-точни указания. Именно по този начин открих грешките в първия скеч, която се оказа в ServoTimer2.h.

А ето драйверът L9110-D, който използвам за тази конструкция:

Направих експеримент и с драйвер за мотори L298, който не беше удачен:

Забележка №1: Ако използвате драйвер L9110 не превишавате захранващото напрежение над 10V поради опасност от повреда. Ако използвате драйвер TB6612 напрежението не трябва да надвишава 13V.

Забележка №2: Ако използвате драйвер TB6612 трябва да имате предвид, че той се захранва с две напрежения: +5V от Arduino за съвместяване на логическите нива и +(4.5 ÷ 13.5)V за захранване на електромотори.

Забележка №3: Командите за управление на горните драйвери не изискват промяна.

Забележка №4: Изборът на подходящ мотор е от изключително значение като пиковия ток (най-често при първоначален пуск) не трябва да превишава максимално допустимия на драйверите. В противен случай моторът няма да се завърти или драйверът ще изгори в буквалния смисъл на думата.

Предвид на последната забележка, в процеса на реализацията на конструкцията практически регистрирах недостатъците на китайските електромотори. Например, редуктора, който бях закупил беше в комплектацията с такива мотори с напрежение 3-6 волта и скорост 11,200 оборота в минута, които не бяха необходими за моя проект. По-големия недостатък е сравнително високия консумиран ток при нормално завъртане (захранване 6 волта) който беше около 360mA, изключително висок, а пусковия ток достигаше 10 пъти по-голяма стойност. Наложи се да го заменя с друг по-маломощен мотор. (Токоизправителят в домашната ми "лаборатория" е със защита с максимален ток 1.5А, при което на практика при пуска на мотора тя сработваше и напрежението му падаше наполовина, а драйверът изгоря с пушек). На следващата снимка съм показал отляво оригиналния мотор, а в дясно моторът с който съм го заменил, с напрежение 12V.

Сглобяването на редуктора беше цяло приключение. Самият той представлява два редуктора с два мотора в един корпус и правилността на монтажа е от значение за да получим еднакви предавателни числа. В случая 344:1 за да получа с избрания от мене мотор (показан по-горе) около 1,5-2 об./сек. Скоростта на въртене има значение за линейната скорост на робота. Например: по-малко предавателно число, по-висока линейна скорост.

На следващите снимки може да видите редуктора преди и след сглобяване:
 

Преди да започна сглобяването на двата редуктора, подредих всички съставни части и зъбчати колела по размери в две еднакви и еднотипни групи, по една за всяка от половинките. Естествено, първо сглобих редукция с по-малко предавателно число (144:1), при което осите се завъртяха твърде бързо. Но именно така установих, че консумирания ток е твърде голям, съответно пусковия и-и-и-и...., както казах по-горе, модулът "драйвер за мотори" изгоря с пушек, след което се наложи да търся друг подходящ по размери мотор за да може да се монтира в същите фабрични отвори. Това "маркетингово проучване" ми отне една седмица, докато попаднах на подходящия мотор, показан по-горе със скорост на въртене 7200rpm при захранващо напрежение 12V. На снимките все още редукторът е показан с оригиналните мотори.

Разбира се, в процеса на осъществяване на този проект всички мои проучвания бяха така да се каже, интегрирани, тоест, знаех какво търсех и съобразявах всички части по съвместимост. Причината е, че не исках (сърце не ми даваше) да разглобя и разчастя металния танк, който ви представих в Част I на едноименната статия. Така реших да го заменя с евтин пластмасов модел и закупих ново шаси и комплект вериги и колела.
 

Сглобяването на шасито и напасването на веригите беше част от удоволствието да видя крайния продукт, който излезе от ръцете ми. Аз направих промени и в конструкцията на модела като промених местоположението на колелата, тъй като дистанцията между осите беше малка, с които трябваше да избягна както наклоняването напред-назад, така и затормозяване при движение по неравна повърхност:
 

Оригиналния вид на шасито може да видите на следващата снимка:

След всички проби, които извърших на бредборд, седнах пред компютъра и изчертах графичен оригинал на печатна платка, която беше съобразена с размера на металния танк от Част I, но и с по-малките размери на опитния пластмасов образец от горната снимка.

На тази платка съм монтирал Arduino Nano модул – приемник на 433MHz и два отделни драйвера за мотори. Единият на малката платчица е фабричен с ИС L9110, а другият вдясно е с два броя ИС MC33152, които вече описах в предишните си конструкции за управление на мотори и модел на танк. Предвидил съм възможност за допълнително включване на светодиод за индикация на захранването, но и самата платка Arduino Nano също има такъв. Тази опция е по избор. Към драйверите за мотори MC33152 съм предвидил към захранването на всяка от интегралните схеми по един диод, свързан последователно към захранването. Причината за това решение е, че като всеки уред и моторите имат толеранс +/-10%, което означава, че броя на оборотите при еднакво захранване е възможно да бъдат: 7200rpm до +/-720rpm. Тоест ще се различават. Компенсирам това неудобство чрез последователно включени диоди, които при в права посока намаляват захранващото напрежение с 0,7 волта, приблизително 10% от напрежението на батерията при напрежение 9V. Това е необходимо за съгласуваната работа на двата мотора. Изходите на моторите и изходите на драйверите са предпазени с искрогасящи кондензатори 100nF/63V.

На следващите снимки е показан окончателния вариант на модела, в който като драйвер за мотор е използвана ИС TB6612:

И накрая, след всички експерименти за свързване на две платки Arduino по радиоканал, аз избрах управление на модел, тъй като е най-атрактивно. В интернет може да намерите много полезни за дома устройства, които използват различни радиочестотни канали. Литературата по-долу е свързана с първоначалното запознаване с принципите на осъществяване на връзка между две (или повече) платки Arduino. От всички модули на драйвери за управление на електромотор, за моя проект най-удачни се оказаха драйверите ИС L9110 и TB6612. L9110 се захранва с напрежение 9V, а TB6612 с 9V-12V. На следващите видеоклипове ще забележите, че използвания драйвер за мотор е TB6612. В архива към статията съм приложил графичен оригинал на печатната платка, на която съм комбинирал двата драйвера.

Следващото видео илюстрира работата на робота с експерименталното шаси.


А на видеото по-долу може да видите завършения модел на танк, показан в Част I.

Архив [zip,pcb,fzz,jpg][468kb]

***

Част III

Оказа се, че роботостроенето е голямо забавление. С описаните конструкции в Част II и настоящата Част III на едноименните статии си поставих за цел да изпробвам не просто управление на робот, а осъществяване на връзка между две платки Arduino UNO (Nano). За целта управлението е много подходящо, тъй като резултата е не само виден, но и атрактивен за околните.

След като осъществих управление на робот по радиоканал на 433 MHz, реших да експериментирам канал на честота 2400 MHz. Закупих два модула nRF24L01, потърсих необходимата библиотека за управление RF24 [1]  и подходящ скеч. Бях вече закупил шаси, комплект редуктор (напомням, че се наложи да сменя моторите) и драйвери за управление на мотори. Наглед простичко начало.
 

На следващата снимка (поглед отгоре) са отбелязани значенията на всеки от изводите на nRF24L01:

Направих съответните връзки между различните модули, но нищо не става от първия път, ако предварително не сме проучили темата. Така се получи и с първия ми неуспешен опит. Порових се на RF24L01 2.4GHz Radio/Wireless Transceivers How-To [2] за да намеря урок относно свързване на Arduino платка с радиочестотен модул nRF24L01. Намерих такава страница и се зачетох. В нея, се оказа, че има доста сериозна забележка, касаеща свързване на осемте извода на RF-модула. Тоест, в зависимост от използваната библиотека, изводите се свързват към различни пинове на Arduino. Но ето за какво става дума:

Аз бях свързал изводи 3 и 4 на модула с изводи 7 и 8 на платката. Веднага направих корекция, както в предавателния код, така и в приемния код, заменяйки изводи 7 => 9 и 8 => 10. Така и в предавателната и в приемателната платка RF-модула заемат еднакви изводи – 9, 10, 11, 12, 13. IRQ8 не се използва. След това подреждане, направих промяна в номерацията на цифровите пинове които подават командите за управление към драйвера за мотор L298. Изходите станаха 2, 3, 4, 5, с което също се подредиха последователно. Тук трябва да вметна забележката, че за този експеримент използвам мощния драйвер за мотор L298, тъй като тока на моторите е доста висок, а стартовия достига дори до 3А. Трябва да се има предвид, че драйвера има шина с изход от вградения в него интегрален стабилизатор 7805, чието напрежение от +5V може да се използва за директно захранване на платката Arduino. Изпробвах и този начин на захранване, но се оказа че искренето на моторите подава грешни команди за изпълнение, поради което в крайния вариант на експеримента захраних Arduino през вход VIN, на който подадох напрежението от батерията, в случая 12V.

Схемата на свързване на предавателя и приемника имат следния вид като изводите 7 и 8 не са заменени с 9 и 10:

Целият експеримент е осъществен с използване на стандартни кабелчета и бредборд, а като шаси използвах вече показаното шаси на Tamyia в предишната част.


 

Предавателят монтирах директно с кабелчета за платката Arduino:


 

Монтажът на приемната част ми отне повече време, тъй като използвах възможностите, които даваше шасито. Ползата от фабричните отвори се оказа полезна при монтажа не само на редуктора с моторите, но и на платките Arduino и моторния драйвер L298. И двете платки монтирах върху дистанционни шпилки във височина. По този начин драйверът за моторите се окачи над самите мотори, а платката Arduino в предната част на щасито, като под нея се образува достатъчно пространство, в което поместих акумулаторната Li-Ion батерия 11,2V.

Архив: arh_adruino_tank_v3.zip [zip,ino][2kb]

И тъкмо направих видео файла, показан по-горе, и ми хрумна да експериментирам с още една функционалност. С няколко промени в скеча реших да направя пропорционалност на телеуправлението. За какво иде реч – пропорционално на отклонението на ръчката на джойстика да се променя скоростта на управление на двигателите. Това позволява промяна на скоростта на движение напред и назад от нула до максимум и от максимум до нула в зависимост от положението на джойстика. Но в скеча, чиито функции показах с видео файла, тази възможност не съществуваше. Движението на двигателите беше едноскоростно – включени или изключени.

За да направя тази функционалност беше необходимо да захраня моторите само от пинове PWM (ШИМ). До този момент двигателите се управляваха чрез цифрови пинове 2,3,4,5. От тях пинове 3 и 5 са ШИМ. Необходими ми бяха още като например 3,5 и 6,9. Но в скеча пиновете, с които се осъществява командването на радиомодула (9, 10, 11, 12, 13) два с PWM (9 и 10) са заети.

Промяната която направих е следната:

а) промених обмяната на данни между Arduino и nRF24L01

Като преадресирах пиновете в ред - RF24 myRadio (9, 10); с RF24 myRadio (8, 10); с което освободих пин9 с ШИМ за моя експеримент.

nRF24L01 Arduino pins:
1 GND
2 3V3
3 8
4 10
5 13
6 11
7 12

б) преадресирах пиновете за управление на моторите:

от:
int OUT1 = 2;
int OUT2 = 3;
int OUT3 = 4;
int OUT4 = 5;

със:
int OUT1 = 3;
int OUT2 = 5;
int OUT3 = 6;
int OUT4 = 9;

По този начин осъществих идеята за пропорционално управление на скоростта на моторите. Постигнах плавна промяна на скоростта на моторите към увеличаване или намаляване. Казано на шофьорски език: скоростта се променя в зависимост от педала на газта.

Приложения в архива програмен код е с нанесените промени.

На следващите снимки може да видите модела на танка в завършен вид, като за целта съм изработил печатна платка върху която са монтирани всички модули и части:

Пожелавам успех в ардуиностроенето!
 

Литература:
1. RF433 Wireless TX + RX Module Pair
2. Make a Simple RC (Remote Controlled) Robot Car
3. A step-by-step guide to make a simple remote control car that operates in RF (radio frequency)
4. Remote Operated Spy Robot Circuit
5. Валери Терзиев, Николай Николов "Приемник за пропорционално телеуправление", сп. "Радио, телевизия и електроника", 1988 / кн.1
6. Николай Николов, Валери Терзиев "Пропорционално телеуправление - изпълнителни механизми", сп. "Радио, телевизия и електроника", 1988 / кн.4

7. Arduino ServoTimer2 and VirtualWire 433MHz Receiver
8. RF Joystick for Arduino
9. Wirelessly Control A Robot Using Arduino and RF Modules
10. Подключение к Arduino 433МГц радиопередатчика и радиоприемника. Беспроводное управление реле
11. Arduino и беспроводной радиомодули на 433 МГц
12. Remote controlled robot using Arduino, 555 timer circuit and 433MHz RF modules
13. Радиоуправление на Arduino
14. Project: Ardu-Bot-Tom - RF Link Controlled Robot

15. Arduino driver for nRF24L01
16. RF24L01 2.4GHz Radio/Wireless Transceivers How-To
17. Гусеницы для RC робота на arduino nrf24l01
18. Wireless Arduino controlled Tank (nRF24L01)

Валери Терзиев
28 октомври 2016 година, 30 ноември 2016 година, 28 декември 2016 година,
доп. 16 март 2017 година, доп. 18 февруари 2022 година