Радиоприемник FM-AM върху шаси от "VEF"
Част I
Електрическа схема на хетеродинния преобразувател
и АМ-ЧМ МЧ усилвател с ИС ТА7640/KIA6040
/kn34pc.com/конструкции/...

Отдавнашна беше идеята ми да реализирам радиоприемник с УКВ обхват върху шаси от популярния руски радиоприемник "ВЕФ". Започнах този проект с известна доза съмнение - мога ли да намеря подходящ по капацитет променлив кондензатор с УКВ секция. Затова реших първо да реализирам АМ частта и с нея да изпробвам два променливи кондензатори, които с успях да намеря последната година. Затова реших целия експеримент да го развия върху две отделни шасита от ВЕФ - едното само с АМ частта, а второто, което щеше да подлежи на механична преработка заради различната конструкция на новите променливи кондензатори.

В няколко статии преди тази, аз показах, че на базата на шасито от руския радиоприемник "ВЕФ" могат да се изградят различни схемни решения на любителски конструкции на радиоприемници, като се запази и използва бобинния превключващ блок и с това да се запазят основните честотни диапазони на оригиналния радиоприемник.

По същество, тази част от статията няма да се различава от тази идея, нито в използването на честотния преобразувател, но с един съществен елемент - наличието на ЧМ-МЧУ, което се осъществява чрез интегралната схема на TOSHIBA TA7640 или корейската KIA6040. Тя позволява изграждането на простичък радиоприемник, като съдържа всички необходими за целта стъпала. Но нас ни интересува единствено наличието на междинно-честотни усилватели за АМ и ЧМ. Разбира се и възможността за елктронно превключване на АМ-ЧМ.

В процеса на разработката съм използвал и други схемни решения, които съм публикувал и сега не би следвало да описвам отново, като например НЧУ с интегралната схема TDA2822M, двутранзисторния стабилизатор на 4,8V.

Но ето сега и основната принципна схема на която е изграден моят радиоприемник:

Както и в предишните конструкции и тук съм запазил честотния преобразувател на оригиналния радиоприемник "ВЕФ", реализиран с германиевите транзистори П423. Предварителното усилвателно стъпало с транзистора Т1 е въпрос на ваше желание. Аз съм го използвал или не в различни други схеми, за които споменах по-горе. В конкретната схема използването му не се е налагало.

Тук искам да отбележа, че в процеса на разработката електронният ключ за превключване на АМ-ЧМ не сработи. Причината беше, че в оригиналния datasheet файл базата на транзистора Т4 беше свързана директно към електронния ключ за превключване работата на интегралната схема АМ-ЧМ, което се осъществява чрез извод 2.

Но както казват хората, хубаво е човек да сподели мъката си, а аз я споделих с LZ2WSG, който като се загледа в параметрите на ИС забеляза, че напрежението на извод 2 е 1,5V и съвсем разбираемо прехода B-E на транзистора ще го шунтира, защото както знаем, той се отпушва при напрежение 0,7V. Той ми предложи да заменя транзистора с 2N7000 или подобен (N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor), но естествено и аз се впрегнах да мисля - че защо да не стане така както го е предложил производителя и така добавих резистора R33 със стойност 2,2÷4,7kOhm, като проба направих дори със стойност 22k и схемата продължи да превключва безпроблемно. Така се наложи да коригирам горната принципна схема във вида, в който я виждате, а в базата на превключващия транзистор Т4 се появи резистора R33.

В интерес на истината, бях спрял този проект до ето това ниво, видно от следващите снимки:

Преди да се консултирам с LZ2WSG, просто седнах отново зад компютъра, "нарисувах" нова принципна схема с друга интегрална схема, в която електронния ключ не е свързан с променливотоковите входни вериги и реших да забравя за първия си проект. Дори направих и нова печатна платка (която днес получих)!. Но благодарение на този съвет не се стигна до безумно лепени на елементи на новата платка. Най-накрая вече си имам нов радиоприемник върху шаси от ВЕФ, реализиран с интегралната схема ТА7640, като отново повтарям, тя ми дава възможността да реализирам идеята за добавяне на УКВ обхват на този култов радиоприемник.

Но ето как изглежда завършена основната платка на тази конструкция:

Разбира се, че ще "стърчат жици" оттук оттам - платката е в режим на настройка на режимите на осцилаторния и смесителния транзистор. Подробности за тези настройки, за да не се повтарям, няма да давам, но само искам да отбележа, че те са свързани с получаване на съответните режими на работа на транзисторите.

Ако се загледате в принципната схема по-горе, ще забележите, че преобразувателя и интегралната схема са "развързани" по захранване, което е от стабилизатора за 4,8V (на схемата: 4,5V). Платката позволява ТА7640 да се захрани директно от батерийното захранване от 9V, но за да я предпазим от "изпушване" я свързваме чрез демпферен резистор, чиято стойност е така подбрана, че при захранване 9,5V (съвсем нови батерии) приложеното напрежение на извод 10 да бъде около 7,5V÷7,8V, тоест малко по-ниско от максимално допустимото работно напрежение на интегралната схема по каталог: 8V. В този случай отпада развързването по напрежение на честотния преобразувател и резистора R26 отпада, замества се с мостче, което е видно на печатната платка. Тук е мястото да отбележа, че на принципната схема коректните стойности на С18 и L3 са съответно 51 pF и 2,5 µH. Всъщност това са елементите на честотния дискриминатор. Аз съм използвал готова бобина с тяло от ЧМ частта на "СОКОЛ-308".

Естествено остана общия монтаж и настройките. До тук, аз не споменах нищо за УКВ блока, но ще разгледам в част II механичната преработка, която е основа за него. Разбира се, тази механична преработка трябваше да извърша на отделно шаси за да мога с настоящото да "свирна" готовата платка.

Така и направих. Ето на следващата снимка готовата конструкция:

Архив [zip,pcb][11kb]

Вижда се, че шасито не е от най-добрата си класа, но след 25 години, как ли другояче да изглежда. Важното е, че спазвайки режимите на хетеродина (най-вече) и смесителя радиоприемникът "тръгва" веднага и донастройките са само дребна занимавка, ноооо .... при използване на оригиналния променлив кондензатор.

А в някоя от следващите статии ще ви запозная с механичната преработка на "резервното" шаси, върху което ще монтирам новите променливи кондензатори и УКВ блокове.


Литература:
1. ИС TA7640AP [pdf][535kb]

Валери Терзиев
6 март 2015 година