Радиоприемник FM-AM върху шаси от "VEF"
Част III
Спрягане на променливите кондензатори. УКВ блок
/kn34pc.com/конструкции/...

След като реализирах АМ частта на радиоприемника на оригинално, непреработено шаси и с оригиналния променлив кондензатор, аз споменах в Част I, че преработката на шасито ще извърша с друго такова. За целта успях да намеря шаси, екструдирано с бяла пластмаса, което улеснява сравненията. Още с механичната му преработка подготвих заготовката за подмяна както на променливия кондензатор, така и за конструирането на УКВ блока. Избраният променлив кондензатор имаше изводи за печатен монтаж от секциите от двете си страни, което се оказа доста добро предимство. Така замислих печатната платка на УКВ блока върху променливия кондензатор.

Принципната схема на УКВ блока вече съм я публикувал, но за прегледност ще я покажа отново. Основен елемент в него е интегралната схема на RHOM BA4424. Избрах нея заради опростения монтаж, както и заради използването на FM трансформатор FMT2 без вторична намотка какъвто се използва с ИС ВА4412.

За още по-голямо опростяване на монтажа заместих входния лентов филтър с керамичен такъв, който намерих по интернет. Но ето с няколко снимки последователността в сглобяването на УКВ блока:

А ето и готовата конструкция:

И накрая: какви са резултатите? Оказа се, че моите съмнения за трудни настройки се оказаха верни. Все пак капацитета на новия променлив кондензатор е с цели 15-20 pF по-малък, което обуславя и по-малкия коефициент на покритие на диапазоните.

Така например на "прима виста" с пускане на схемата в действие, началната честота на диапазона за ДВ излезе на 150 kHz при 140 kHz в оригинала. Подобен беше и резултата с началната честота на диапазона на СВ, която се оказа на 530 kHz вместо 500 kHz каквато беше в оригинала. Но все пак аз бях предвидил тези разлики и естествено, както очаквах се наложи сериозна работа с донастройките на осцилаторните и входните кръгове.

Но в края на проекта, резултатът вече е ясен и удовлетворяващ. Все пак моята цел беше да проверя възможността за вграждане на АМ-FM радиоприемник върху шаси на "ВЕФ".

Тази задача се оказа изключително трудна и ако не намерите подходящ променлив кондензатор, по-добре не се захващайте. От опита при реализирането на тази конструкция, разбрах, че дори с разлика от 10 % в стойността на кондензатора, донастройките са изключителни трудни. И това е напълно обяснимо – аз използвах фабрично конструирания бобинен блок на радиоприемник "ВЕФ", към който трябваше да напасна моят приемник.
 

Литература:
1. ИС BA442 [zip,pdf][85kb]

Валери Терзиев
9 март 2015 година