Радиоприемници, базирани върху шаси от "Геолог"
Част I: Промяна на конструкцията
/kn34pc.com/конструкции/...

Всички сигурно се чудят защо започвам с описание на промяна на конструкцията, а не както до сега в предишни статии съм давал описанието й в края им. Обяснението е много просто – в предишните статии промяна на оригиналните шасита не съм правил, докато в следващите статии, в които ще разгледам различни принципни схемни решения, правя съществени промени в шасито и основната платка.

Основната ми идея беше нискобюджетни радиоприемници, с възможно най-малък брой компоненти, простички и лесни за изпълнение. Такива са серия интегрални схеми на TOSHIBA, които се продават в магазините за резервни части – ТА2003, ТА8164, ТА2111 и др. Параметрите на входната и осцилаторната част са много близки, което позволява изграждане на един входен многодиапазонен блок, който да се присъединява към всяка една от тях. Така за основа избрах шасито от руския радиоприемник ГЕОЛОГ-2/3. Разработените печатни платки са спрямо геометрията на това шаси и не пасват за шаси от ГЕОЛОГ-1.

И така, да започнем с подробностите. Подменя се оригиналния променлив кондензатор, използван в радиоприемника ГЕОЛОГ (СОКОЛ-308) с капацитет 2 х 270pF с въздушен променлив кондензатор с АМ и FM секция от български радиоприемници като "Елица", например, а именно 1 х 320, 1 х 380, 2 х 15 pF. Такива променливи кондензатори се използват и в съветския радиоприемник VEF 221/222, но оста му е Ф = 6мм и не е подходяща за моите цели. Геометрията и монтажа са различни. Оста на избрания от мен прави три пълни оборота, докато в оригиналния е 1. Може би се досещате защо съм избрал такъв променлив кондензатор? В оригинала на руския радиоприемник "Геолог" с помощта на вернерно устройство от зъбчати колела и диск за кордата се постига скала от 140 мм. Със същото колело, но при три оборота се постига дължина на скалата 142 мм. Тоест запазва се нейния линеен размер.

    L = 2.π.R.х3, където L е линейния размер на скалата, π = 3.1415, R – радиуса, или 2R – диаметъра на колелото на кордата, х3 – броя на оборотите.

Изчислението показва:

    L =  3.14x15.1 = 47,4мм., като имаме 3 оборота, се получава = 142.2мм.

Тоест, ако оста на копчето за настройка бъде куплирана с оста на променливия кондензатор, ще се получи същата дължина на скалата. Остава само механичната работа, а именно намаляване на диаметъра на водещото колело на кордата за постигане на желаната дължина на скалата, изработване на втулка с вътрешен диаметър d = 4мм, разпробиване на втулката, нарязване на резба М3 и нанизването й на двете оси с цел твърда връзка и директно въртене на копчето за настройка. Последен етап е монтаж на кондензатора към страничната пластмаса на шасито чрез разпробиване на отвори на точните места.

Оригиналната ос на врътката за настройка на променливия кондензатор също се модифицира, като първо се сваля пластмасовия накрайник със зъбчатката, който вече не ни е необходим и се скъсява оста, като се премахва върхът до зарязаната част на оста в посока долния край на снимката.

Всичко това в сглобен вид може да се види на следващата снимка:

Забележка: Премахването на оригиналната плочка, върху която е бил монтиран оригиналния променлив кондензатор оставя пластмасовата втулка която на снимката не се вижда добре без опора. За да не се изплъзне от гнездото си и оста да започне да се клати, е поставена (нанизана на оста) пружината, която се вижда, чийто натиск има същата функция.

Това е видно на следващата снимка:

Друга съществена промяна е геометрията на печатната платка, в която основни блокове са входния селектор на каналите, стабилизатора на напрежение и НЧУ. Естествено за да постигна по-голяма универсалност съм направил и промяна в опроводяването, което ще видите на принципната схема на входния бобинен блок. Промяната е елементарна, разделил съм масите на две – една за входните бобини, втора за осцилаторните бобини.

Тук искам да отбележа, че дадената по-горе принципна схема на входния блок за АМ съдържа повече диапазони. Това е защото тази схема е универсална за всички схеми, в които съм използвал превключвател тип ISOSTAT и не е необходимо схемата да се прерисува, но в данните за бобините, които ще дам точните стойности са отбелязани. Целта е да се получат за точно тази конструкция желаните диапазони. Превключвателя ISOSTAT е бутонен тип със седем превключвателя, от които шест зависими за АМ обхватите и един независим за УКВ обхвата и превключване на телескопичната антена към диапазоните на къси вълни и УКВ блока.

Диапазоните са както следва:

    УКВ: 87-108 MHz
    ДВ: 140-410 KHz
    СВ: 500-1670 KHz
    КВ1, 19 м: 15.0-16.7 MHz
    КВ2, 25 м: 11.3-12.3 MHz
    КВ3, 31 м: 9.2-10.1 MHz
    КВ4, 41-49 м: 5.6-7.6 MHz

Разбира се, в зависимост от точността на изработката началните и крайните стойности може да се различават с около 10%, но при настройката препоръчвам да се спазва началната честота на съответния диапазон.

Описаните две съществени промени в конструкцията ми позволи да направя една универсална конструкция с отличен по възможности променлив кондензатор и една универсална печатна платка на входния блок и без промяна на бобините да мога да го използвам в съчетание с няколко интегрални схеми, чиито входни и осцилаторни параметри са еднакви. Това са интегралните схеми, производство на TOSHIBA, посочени в началото. А ето как изглеждат описаните по-горе промени върху шасито:

Променливият кондензатор има също една козметична промяна, а именно отворите за механично закрепване се пренарязват с метчик М3, която резба е много по-разпространена отколкото оригиналната М2.

Разбира се, могат да се направят и други промени в механичната конструкция, но засега аз съм решил най-съществените за моята конструкция. В по-късен етап, например, съм заменил оригиналния високоговрител, тъй като неговите честотни характеристики са за обхвата на АМ, а добавяйки УКВ обхват трябваше да търся високоговорител, който възпроизвежда доста по-високи аудио честоти и с това да подобря звука на приемника. Смених няколко говорителя, не само от други радиопреиемници, а и такива които купих, като естествено, че основния параметър при избора беше диаметъра му за да може да пасне на съществуващата конструкция.

Тъй като обхватите са запазени така както бяха дадени в статията "Реновиране на радиоприемник Геолог-2/3", може да ползвате същите данни, както съм направил и аз. Само искам да отбележа, че в таблицата с данните съм пропуснал стойността на последователния кондензатор за обхвата на Средни вълни, който трябва да бъде от 270 до 330 pF, в зависимост от стойността на променливия кондензатор, а за конкретния случай е 330 pF. Основните бобини са подобни на същите от руския радиоприемник "Геолог-2/3", като за обхватите на 25м и 19м. съм отвил съответно по една и две навивки симетрично от долния и горният им край.

В следващата таблица са дадени последователните капацитети във входния и осцилаторния кръг за съответните обхвати, но пак искам да отбележа, че данните са ориентировъчни и зависят от индуктивностите на бобините и техните конструктивни особености. Ако използвате оригинални тела от радиоприемник "Геолог-2/3" би трябвало с тези конструктивни данни описвания радиоприемник да тръгне веднага и всичко останало са настройките с високочестотен сигнал генератор:

КВ обхват Cn-вх. кръг, pF Cn-хет. кръг, pF
41м - 49м 68 75
31м 47 51
25м 36 36
19м 33 30

Данните за бобините за УКВ обхвата са дадени в следващите статии, в които се разглеждат принципните схеми на радиоприемници с различни интегрални схеми на TOSHIBA.

Не съм дал принципната схема на нискочестотния усилвател, тъй като той е същият като използваните в цитираната статия с интегрална схема TDA2822M. Към потенциометъра за усилване по същия начин съм направил корекция по високи честоти. Подобна е корекцията и по ниски честоти, но тя не е обект на тази статия.

Архив [zip,pcb][31kb]


Използвана литература за тази тема:
1. Бытовая радиоприёмная и звукозаписывающая аппаратура, 1994, Алексеев
2. Принципни схеми и сервизни описания на Геолог, ВЕФ–Сигма, Селена, Елица
3. http://www.kn34pc.com/construct/stormbringer_rx.html - Всевълнов приемник, Юли Генадиев, TDA2822M

Валери Терзиев
6 януари 2013 година